Arkiv
Kategorier
WOD (210)

Pass vecka 3

Publicerad Thursday, January 14, 2021 13:40

Måndag 18 januari

 

A. E30s i 5 min

2 Cluster

(2 warm up sets)

 

Rest 1 min

 

B. E30s i 5 min

1 Cluster (add weight)
(no warm up sets)

 

B. Heavy Tripple Deadlift in 8 min

4 sets

 

C. AMRAP 5 min
1 Power Clean

3 Frontsquats

5 Deadlifts

7 Pull-ups

 

Tisdag 19 januari

 

A. E3M 9 min
8/8 KB Snatch

12 Frontrack Lunges
 

B. 20/20/20s

 

3x Wall-Balls/ Lunges/Rest

3x Ring-Rows/Burpees/Rest

3x Pushups/Sit-ups/Rest


Onsdag 20 januari

 

A. E90s x 5

1 Clean and 4 Jerks

 

C. EMOM 5 min

4-5 Strict Pull-ups

 

D. Skill: Skin the cat/Ball to inverted

 

E. 10-1 of:
Ball-Slams
Mountain Climbers

 

Torsdag 21 januari

 

A. EMOM 12 min

1 Snatch + 1 Hang Snatch (Squat if possible)

(Bygg upp vikterna första 3-5 set)

 

1 extra min rest

 

B. EMOM 7 min

1 Clean + 1 Hang Clean

(Bygg upp vikterna första 1-2 set)

 

1-2 min extra rest

 

C. E2M 8 min

8 Backsquats

10-12 Ring Push-ups

 

Fredag 22 januari

 

TBA

Pass vecka 2

Publicerad Friday, January 08, 2021 11:41

Måndag 11 januari

 

A. E30s i 5 min

1 Cluster

(2 warm up sets)

 

Rest 1 min

 

B. E30s i 5 min

1 Squat Clean + Jerk
(no warm up sets)

 

B. Heavy Double Deadlift in 8 min

4 sets

 

C. AMRAP 5 min
5 Pull-ups

5 Deadlift, ca 80% av B.

5 Burpees over bar

 

Tisdag 12 januari

 

Cirkelträning med en twist:)
 

30/30 x 5

Lunges, KB Goblet

BBJO
Wall-Balls
Ring-Rows
Vila


Onsdag 13 januari

 

A. E90s x 5

1 Clean and 5 Jerks

 

C. EMOM 5 min

4-5 Strict Pull-ups

 

D. Skill: Skin the cat/Ball to inverted

 

E. 12-9-6-3 reps of:
Burpees
KB Swings

 

Torsdag 14 januari

 

A. EMOM 12 min

1 Snatch + 1 Hang Snatch (Squat if possible)

(Bygg upp vikterna första 3-5 set)

 

1 extra min rest

 

B. EMOM 10 min

1 Clean + 1 Hang Clean

(Bygg upp vikterna första 1-2 set)

 

1-2 min extra rest

 

C. E2M 8 min

8 Backsquats

10-12 Ring Push-ups

 

Fredag 15 januari

 

Team WOD, You go, I go!

 

2 rounds of:

 

4 min AMCAL Ski

1 min Rest

4 min AMRAP: 50 Ball over Shoulder + 50 D-Ball Press

1 min Rest

4 min 50 Jumping pull-ups + 50 Switch Lunges

1 min Rest

Pass vecka 1

Publicerad Saturday, January 02, 2021 14:18

Gruppträning vecka 1

 

Måndag - som vanligt

Tisdag -  kl.10.00-11.00. Kväll som vanligt.

Trettondagen - Morgon som vanligt. Kl. 10.00-11.00

Torsdag-lördag som vanligt

 

Måndag 4 januari

 

A. 14 min work
6-7 sets of "Bear Complex" x 3 rounds

1 Power Clean

1 Front Squat

1 Push Press/Push Jerk/Split Jerk

1 Back Squat

1 Push Press/Push Jerk/Split Jerk

 

B. Heavy Tripple of Deadlift in 7 min

 

C. 5 rounds of:
5 deadlifts 80% av A.

5 K2E

10 KB/DB PushPress

 

Tisdag 5 januari

 

60/30 x 3

AMRAP 10 Pushups + 10 Switch Lunges

AMRAP Burpee Box-jump

 

60/30 x 3

AMRAP 10 Ring-Rows + Knees to elbows i planka

AMRAP 10 Wall-Balls + 10 Ball-Slams 6/9kg

 

Trettondagsafton
Onsdag 6 januari

 

A. E90s x 3 set

1 Clean + 3 Jerk

 

B. E2M x 2 set

1 Clean + 2 Jerk

 

C. EMOM 5 min

4-5 Strict Pull-ups

 

D. Skill: Skin the cat/Ball to inverted

 

E. 12-9-6-3 reps of:
Burpees
KB Swings

 

Torsdag 7 januari

 

A. EMOM 15 min

1 Snatch + 1 Hang Snatch (Squat if possible)

(Bygg upp vikterna första 3-5 set)

 

B. EMOM 12 min

1 Clean + 1 Hang Clean

 

C. E2M 10 min

3 Clean Pull

10 Strict Press (DB/KB)

 

Fredag 8 januari

TBA

Pass vecka 52

Publicerad Friday, December 18, 2020 09:34

Gruppträning Julveckan
Övriga tider är Open Gym
 

Scrolla längre ner för att se vad som händer på passen!

 

Måndag 21/12

06.30-07.15

07.45-08.30

08.30-09.15

 

17.00-17.45

17.45-18.30

 

Tisdag 22/12

17.00-17.45

17.45-18.30

18.30-19.15

 

Onsdag 23/12

06.30-07.15

07.45-08.30

08.30-09.15

 

Julafton - 27 december

Inga gruppträningspass

 

Måndag 21 december

 

A.  E90s x 5 set

1 Clean + 5-4-3-2-1 reps

 

B. 10 min AMRAP

1 Clean & Jerk

5 Pull-ups

 

Tisdag 22 december

Överaskning

 

Onsdag 23 december

 

12 days of Christmas
Använd skivstång eller D-Ball

 

1 Power Clean

2 PushPress

3 Frontsquats

4 Toes to bar

5 Box-jump over

6 Reverse Lunges (Barbell or D-Ball)

7 Pull-ups

8 Sit-ups

9 Ring-Push-ups

10 Wall-Balls

11 Kettlebell Swings

12 OH Lunges (Barbell or D-Ball)

Pass vecka 51

Publicerad Sunday, December 13, 2020 13:23

Måndag 14 december

 

"Hammer"

5 rounds for time of:
5 Power Cleans

10 Frontsquats

5 Jerks

20 Pullups

90s Rest

 

Tisdag 15 december

 

A. Team of 2:

5 min ON/1 min OFF
Rower
Bike

Ski

 

B. 3 rounds of:
16 Walking Lunges

16 Ring-Rows

 

Onsdag 16 december

 

Team of 2. YGIG


4 rounds of:
5 Hang Power Cleans

5 Strict Pullups

 

4 rounds of:
4 Hang Power Cleans

10 Ring Push-ups

 

5 rounds od:
3 Hang Power Cleans

12 Lateral Raises

 

Torsdag 17 december

 

A. E2M 10 min

3 rounds of "Bear complex" Jerk instead of PushPress

 

1 PC + 1 FS + 1 Jerk + 1 BS + 1 Jerk

 

CF Open 12.2

 

10 min AMRAP 

30 Snatches
30 Snatches
30 Snatches
AMRAP Snatches

 

Power Snatch är att föredra.

Höj vikten efter 30 reps.
Starta med en lätt vikt.
Vikt nr 2 ska vara något utmnanande men du ska klara 3-4 reps unbroken.

Kommer du till vikt nr 3 så bör dessa vara tuffa.

Endast Elit kommer till AMRAP:en :)

 

T.ex 20-30-40-50kg.
40-50-60-70kg

 

Fredag 18 december

 

Team of 2. YGIG

 

30 min AMRAP
50 Burpee Box-jump over

50 Pull-ups

50 Wall-Balls

 

 

Pass vecka 50

Publicerad Friday, December 04, 2020 12:17

Måndag 7 december

 

A. E2M 8 min

1 Squat Clean & 5-4-3-2 Jerks (TnG)
Höj vikterna varje set.

 

B. EMOM 5 min
1 Clean & Jerk

 

C. E90s 10.30 min (7 set)

3 FrontSquats
8-15 Pull-ups

 

Tisdag 8 december

A. E3M 12 min

10 Gorilla Rows

10 Diagonala K2E i planka

12 Walking Lunges, 2 KB Frontracked

 

C. 12 min AMRAP

5 Devil Presses

10 Lateral Step over Box

15 Double-unders

 

 

Onsdag 9 december

 

18 min AMRAP

Öka 1 rep varje runda


1 Power Clean

1 TTB/HLR 

1 Burpee

1 Push-up

 

Torsdag 10 december

 

A. E90s i 9 min

1 Power Snatch + 1 Snatch + 1 OHS

 

B. E90s i 9 min

5 Back Squats

 

D. E90s i 10.30 min

5 Deadlifts

10-15 Pushups

 

 

Fredag 11 december

 

Enduarance Team of 2 WOD.
2 rounds work.

 

1:st round is 4 min work/2 min rest
2:nd round is 3 min work/90s rest

 

AMRAP of Jumping Pull-ups / Bike
Rest

AMRAP of KB Snatch / Rower 

Rest

AMRAP of Burpee Box-jump over / Ski

Rest

 

Pass vecka 49

Publicerad Friday, November 27, 2020 06:19

Måndag 30 november

 

A. E2M 8 min

1 Squat Clean & 5 Jerks (TnG)
Höj vikterna varje set.

 

B. 90s work/90s rest

5 rounds of "Hammer" -ish
Team of 2. 

 

5 Power Cleans

10 Frontsquats

5 Jerks

AMRAP Pullups (max 20)

 

Du gör ett helt varv själv, vilar när 90s är klart eller du är klar med 20 pullups
Hur många pullups klarade ni?

 

Vikt på stången, ca 60% av A.

Kepp distance och vi delar inte på utrustning.

 

Tisdag 1 december

 

A. E3M 12 min

5x 1/1 Renegade row + 1 pushups + Clean, us 2 KB

10 Walking Lunges, 2 KB Frontracked

 

C. 12 min AMRAP

Team of 2:

2x 4 pushups + 8 Ring-Rows

En person gör Plank Burpee step-over Box, med en boll i händerna 6/9kg

 

 

Onsdag 2 december

 

18 min AMRAP

 

3 rounds of:
2 Power Cleans

6 TTB/HLR 

9 Sit-ups

18 Double-unders

 

Börja om efter 3 varv men lägg på 2,5-5 kg på stången.

Efter 6 varv lägger du på ytterligare 2,5-5 kg på stången.

 

 

Torsdag 3 december

 

A. E90s i 9 min

1 Power Snatch + 1 Snatch + 1 OHS

 

B. E90s i 9 min

5 Back Squats

 

D. E90s i 9 min

2 Clean Deadlift

 

Fredag 4 december

 

Enduarance Team of 2 WOD.
35 min AMRAP of:

70 cal Ski/Row
50 KBS

30 Burpee Box-jump over

 

 

Pass vecka 48

Publicerad Friday, November 20, 2020 13:38

Måndag 23 november

 

A. E2M 8 min

1 Squat Clean & 5 Jerks (TnG)
Höj vikterna varje set.

 

B. Min 8-24.

4 rounds of team "Hammer" -ish
Team of 2. 

 

5 Power Cleans

10 Frontsquats

5 Jerks

20 Pullups 

 

Du gör ett helt varv själv, vilar när du är klar och då tar din partner vid.

TC: 2 min per varv.

Vad fick ni för tid?
Eller hur många pullups klarade ni?

 

Vikt på stången, ca 60% av A.

Kepp distance och vi delar inte på utrustning.

 

Tisdag 24 november

 

B. E3M 12 min

30s Russian Twist

5/5 of 2 KB Row + 1 Clean

10 Walking Lunges, 2 KB Frontracked

 

C. 10 min AMRAP

Team of 2:

10 Ring-High Rows
10 Pushups

En person springer 10m fram och tillbaka.

 

 

Onsdag 25 november

 

18 min AMRAP

 

3 rounds of:
3 Power Cleans

5 TTB/HLR (dubbla repsen på HLR)

7 Box-jumps

9 Sit-ups

 

Börja om efter 3 varv men lägg på 5 kg på stången.

Efter 6 varv lägger du på ytterligare 5 kg på stången.

 

 

Torsdag 26 november

 

A. EMOM 10 min

1 Snatch + 1 Hang Snatch

eller

1 Clean & Jerk

 

C. EMOM 8 min

3 Back Squats

 

D. EMOM 8 min

2 Clean Deadlift

 

Fredag 27 november

 

Enduarance Team of 2 WOD.
Kepp distance och vi delar inte på utrustning.

 

40min AMRAP

100 cal Row/Ski

80 KBS (High)

60 Barbel Curls

40 Lateral Raises

20 Sync. Burpees

 

40 min träningspass på ett 45 min pass, och sen ska vi hinna städa oxå?
Jamensan, inga problem!

Pass vecka 47

Publicerad Sunday, November 15, 2020 16:57

Måndag 16 november

 

A. E2M 10 min

1 Clean & 5 Jerks (TnG)

 

B. Min 10-25

15 min AMRAP, team of 2

10 Jerks

10 Burpees over Barbell

10 Hang Squat Cleans

10 10 Burpees over Barbell

20 Pull-ups

10 10 Burpee over Barbell

 

Kepp distance och vi delar inte på utrustning.

 

Tisdag 17 november

 

B. E3M 12 min

30s Bugg Hold with Triceps extension

5/5 of 2 KB Row + 1 Clean

10 Walking Lunges, 2 KB Frontracked

 

C. 6 rounds of:
20s Wide Grip Ring-Rows

20s Push-ups

20s Ball-Slams

60s Rest

 

Onsdag 18 november

 

18 min AMRAP

 

3 rounds of:
3 Power Cleans

3 TTB/HLR (dubbla repsen på HLR)

5 Box-jumps

5/5 One-arm KB/DB Press

 

3 rounds of:
5 Power Cleans

5 TTB/HLR (dubbla repsen på HLR)

7 Box-jumps

7/7 One-arm KB/DB Press

 

3 rounds of:
7 Power Cleans

7 TTB/HLR (dubbla repsen på HLR)

9 Box-jumps

9/9 One-arm KB/DB Press

 

 

Torsdag 19 november

 

A. EMOM 10 min

1 Snatch + 1 Hang Snatch

eller

1 Clean & Jerk

 

C. EMOM 8 min

3 Back Squats

 

D. EMOM 8 min

2 Clean Deadlift

 

Fredag 20 november

 

Enduarance Team of 2 WOD.
Kepp distance och vi delar inte på utrustning.

 

40min AMRAP

100 cal Row/Ski

100m Walking Lunges

100 Ring-Rows

100 Wall-Balls

 

40 min träningspass på ett 45 min pass, och sen ska vi hinna städa oxå?
Jamensan, inga problem!

 

Pass vecka 46

Publicerad Thursday, November 05, 2020 08:53

Måndag 9 november

 

A. E90s 15 min

Alternera mellan:
5 Tng Jerks

1 Clean + 1 Hang Clean

 

B. Team of 2:

Split the reps. You go, i go.

 

7 min AMRAP:

21-15-9 reps av:
Pull-ups

Burpees over Barbell

 

Starta sedan direkt med:

7 min AMRAP:

15-12-9-6 reps av:
TTB/HLR

Ball over shoulder
 

 

Tisdag 10 november

 

A. 7 min AMRAP in team of 2

2 Devil Press

2 Box Step overs, 1 DB touch the floor.

 

B. E3M 12 min

30s Bugg Hold with 1KB press

12-15 One-arm KB Rows

10 Walking Lunges, 2 KB Frontracked

 

C. 60/15 x 3

KB Split Clean (30s per sida)

Shoulder touch + Push-ups + Sit-up

KB Split Snatch (30s per sida)

Bear/Crab roll

 

Onsdag 11 november

 

A. Team of 3

 

1:st Wave 5-4-3-2-1 Power Cleans

5x5 Strict Pull-ups

3 Frogstand

 

2:nd Wave 5-4-3-2-1 Power Cleans

3x3 Handstand Kick-ups

5x3 Ball to inverted (Skin the cat)

 

I lag om 3 jobbar en åt ggn.

Man gör klart en övning åt gången.

I power Cleans så höjer man vikten varje set (medan repsen sänks)

I våg 2 så jobbar du med högre vikter än våg 1.Samma vikt som du gjorde 4 reps med använder du till 5 reps o.s.v.

Din sista 1:a blir dagens tyngsta.

 

Torsdag 12 november

 

A. EMOM 10 min

1 Snatch + 1 Hang Snatch

 

B. EMOM 8 min

1 Clean & Jerk

 

C. EMOM 10 min

3 Back Squats

 

D. EMOM 8 min

2 Clean Deadlift

 

Fredag 13 november

 

CrossFit Games 2020

Stage 2, day 1

 

Team of 2

Split the reps. You go, i go.

 

"2007 RELOAD"
For time:

1000-meter row

Then, 5 rounds of:
10 Pull-ups
14 shoulder-to-overheads, 2KB/DB

 

"Toes to bar/Lunge"

 

20-15-10 reps for time:
Toes-to-bar
Kettlebell lunge (meters) 

 

"100 cal Airbike"

Detta event var inte med i CrossFit Games, men Airbiken var med:)

 

Här kan du se orginalpassen
https://games.crossfit.com/workouts/g

Pass vecka 45

Publicerad Wednesday, October 28, 2020 14:58

Måndag 2 november

 

A. E90s 15 min

Alternera mellan:
5 Tng Jerks

1 Clean + 1 Hang Clean

 

B. Team of 2:

AMRAP 15 min

10 Burpes over barbell

20 Pull-ups

10 Burpes over barbell

20 TTB

10 Burpes over barbell

20 Partner MB Sit-ups

 

Tisdag 3 november

 

A. 50 reps in team of 2

Devil Press + 2 alternating Step-ups

 

B. E3M 12 min

30s Hollow Hold

10-12 One-arm KB Rows

10 Walking Lunges, 2 KB Frontracked

 

C. 40/20 x 3

KB Split Clean

Push-ups + Shoulder touch

KB Split Snatch

Crunches with stick

 

Onsdag 4 november

 

A. Team of 3

 

1:st Wave 5-4-3-2-1 Power Cleans

5x5 Strict Pull-ups

3 Frogstand

 

2:nd Wave 5-4-3-2-1 Power Cleans

3x3 Handstand Kick-ups

5x3 Ball to inverted (Skin the cat)

 

I lag om 3 jobbar en åt ggn.

Man gör klart en övning åt gången.

I power Cleans så höjer man vikten varje set (medan repsen sänks)

I våg 2 så jobbar du med högre vikter än våg 1.Samma vikt som du gjorde 4 reps med använder du till 5 reps o.s.v.

Din sista 1:a blir dagens tyngsta.

 

Torsdag 5 november

 

A. EMOM 9 min

1 Snatch + 1 Hang Snatch

 

B. EMOM 9 min

1 Clean & 1 Jerk

 

C. EMOM 7 min

1 PC + 1 FS

 

D. EMOM 7 min

3 Clean DL (Pull)

 

Fredag 6 november

 

CrossFit Games 2020

Stage 1, day 1

 

Team of 2

 

E12 min i 36 min.

Starta på olika stationer. Max 2 par per station.

Kör er station. Notera tiden (resultatet) 

Vila resten av tiden och starta nästa station när det gått 12 min.

Friendy Fran tar längst tid.

 

"Friendly Fran"

3 rounds of:
42 Thrusters 2x KB/DB

42 Ring-Rows (CTB pull-ups)

 

"Damn Diane"

3 rounds of:

30 KB Swings 16/24kg (i linje över huvudet)

30 Push-ups

 

"2000m Row"

 

Här kan du se orginalpassen
https://games.crossfit.com/workouts/games/2020

Pass vecka 44

Publicerad Friday, October 23, 2020 05:55

Måndag 26 oktober

 

A. 20 min of: 

1 Clean & Jerk

 

B. E3M 9 min
Frontsquats 3-2-1
 

C. 4 min AMRAP

4 GTOH

4 Burpees over bar

4 Pull-ups

 

 

Tisdag 27 oktober 

 

A. 3 rounds of:
16 Alternating Gorilla Rows

4/4 Dumbell/KB Cleans

10-12-14 Walking Lunges 2xKB/DB

 

B. 3x 35/20s. Vila 55s extra efter varje varv.

3 Ljushopp + 1 Plank Burpee

Plank ups and down + mountain climbers

Sprinter Switch Lunges

Hängande knälyft, raka och sneda.

Frontraises with rotations

 

 

Onsdag 28 oktober

 

A.  E2M 18 min.

 

7-6-5-4-3-2-1-1-1-1 reps
Hang Power Clean. 

Höj vikterna varje set.

 

B. Team of 2. You go, i go.

8 rounds of:

1 Handstand to wall/partner, 10s

1 Hang Power Clean

4 Strict Pull-ups

4 Heavy Wall-Balls

 

Torsdag 29 oktober

 

A. EMOM 9 min

1 Snatch + 1 Hang Snatch

 

B. EMOM 9 min

1 Clean & 1 Jerk

 

C. EMOM 7 min

1 PC + 1 FS

 

D. EMOM 7 min

1-2 Clean DL (Pull)

 

Fredag 30 oktober

 

Team of 3

AMRAP 30 min

 

50 Wall-Balls

50 Pull-ups

50 Sit-ups

 

En person på konditionsmaskin. 

2 personer delar på repsen. Den ena vilar när den andra kör.

 

Den som kör konditionsmaskin byter efter 3 min

Då tar en annan i laget över och kör konditionsmaskinen. Byt maskin när alla 3 kört på samma maskin.

 

 

 

Lördag 31 oktober

 

Cirkelträning.

Pass vecka 43

Publicerad Saturday, October 17, 2020 07:20

Måndag 19 oktober

 

A. E90s x 5 set

1 Clean + 2 Jerk

 

B. E2,5M 7,30 min
Frontsquats 3-2-1+
 

C. E3M 9 min
2 rounds of: 
4 GTOH + 4 Lateral Burpees (TC 60s)

+AMRAP Pullups (kipping)

 

 

Tisdag 20 oktober 

 

A. EMOM 12 min

M1: 7/7 DB Clean. Foot position: athletic split stance. Tungt men inte max.

M2: 10 Walking Lunges 2xKB (1KB). Sista set ska vara så tungt du kan men god teknik.

M3: 10 Alternating Ring-Rows, 1-foot on floor.

 

B. 2x (2 varv av 30/15s on/off. 90s vila efter dessa 2 varv)

Ljushopp

Planka, armbågar på boll

Laterala djupa hopp, en fot step-bräda

Hängande sneda knälyft

Frontraises with rotations

 

 

Onsdag 21 oktober

 

A.  E2M 16 min.

 

7-6-5-4-3-2-1-1 reps
Hang Power Clean. 

Höj vikterna varje set.

 

B. Team of 2. You go, i go.

8 rounds of:

1 Handstand to wall/partner, 10s

1 Hang Power Clean

4 Strict Pull-ups

4 Heavy Wall-Balls

 

Torsdag 22 oktober

 

A. EMOM 9 min

1 Snatch + 1 Hang Snatch

 

B. EMOM 9 min

1 PC + 1 Jerk

 

C. EMOM 7 min

1 PC + 1 FS

 

D. EMOM 7 min

1-2 Clean DL (Pull)

 

Fredag 23 oktober

 

Endurance Team WOD

 

Buy in: 2 min AMRAP Partner KB Snatches

 

4 rounds, you go, i go.

4 min AMRAP/1 min Rest

3 Burpees

6 Pushups

9 Squats

 

Buy out: 2 min AMRAP Partner KB Snatches

 

Lördag 24 oktober

 

Cirkelträning.

Pass vecka 42

Publicerad Friday, October 09, 2020 06:16

Måndag 12 oktober

 

A. E90s x 5 set

1 Clean + 2 Jerk

 

B. E3M 6 min
Frontsquats 3-3-3+
Kipping Pull-ups

 

C. 4 rounds of:
60s on/60s off

3 GTOH (PC + PJ TnG)

4 Lateral Burpees

 

 

Tisdag 13 oktober 

 

A. EMOM 12 min

M1: 8/8 DB Clean. Foot position: athletic split stance

M2: 10 Walking Lunges 2xKB (1KB)

M3: 10 Alternating Excentric Ring-Rows

 

B. 2x (2 varv av 30/15s on/off. 90s vila efter dessa 2 varv)

Ljushopp

Planka, armbågar på boll

Laterala djupa hopp, en fot step-bräda

Hängande sneda knälyft

Frontraises

 

 

Onsdag 14 oktober

 

A.  Team of 2. You go, i go.

 

8-6-4-3-2-1-1 reps
Hang Power Clean. 12 min TC.

Höj vikterna varje set.

 

B. Team of 2. You go, i go.

10 rounds of:

1 Handstand to wall/partner, 10s

1 Hang Power Clean

4 Strict Pull-ups

4 Heavy Wall-Balls

 

Torsdag 15 oktober

 

A. EMOM 9 min

1 Snatch + 1 Hang Snatch

 

B. EMOM 9 min

1 PC + 1 Jerk

 

C. EMOM 8 min

1 PC + 1 FS

 

D. EMOM 8 min

1-2 Clean DL (Pull)

 

Fredag 16 oktober

 

Team of 2:
 

8 min AMRAP of:

Partner 1: 15 KBS + 10/8 cal Row

Partner 2: Burpees

 

2 min rest

 

8 min AMRAP of:

Partner 1: 16 Alternating DB Snatches + 8 Box-jumps

Partner 2: Wall-sit

 

2 min rest

 

8 min AMRAP of:

Partner 1: 10/8 cal Ski + 8 Push-ups

Partner 2: Bike, legs only

 

Lördag 17 oktober

 

Cirkelträning.

Pass vecka 41

Publicerad Friday, October 02, 2020 05:44

Måndag 5 oktober

 

A. E90s x 5 set

1 Clean + 2 Jerk

 

B. E3M 6 min
Frontsquats 3-3-3+
Kipping Pull-ups

 

C. Team of 2. Split the reps.

60 GTOH (Vi tränar på Power clean + Push Jerk Tng)

45 Pull-ups

30 Box-jumps

 

*Use 60% of A.

 

 

Tisdag 6 oktober 

 

 

A. E3M 15 min

5x 1 Thruster + 2 utfall, 2 DB/KB

5/5 Archer Row i ringar

 

B. 4 varv med 30s per station. Minskande vila varje varv.

Ball over shoulder

Rotational Burpees

Side Throws (Heavy ball to wall)

Push-ups + hand to feet (diagonal)
Vila

 

Onsdag 7 oktober

 

A.  Team of 2. You go, i go.

 

10-8-6-4-2-1 reps
Hang Power Clean

Höj vikterna varje set.

 

B. Team of 2. You go, i go.

10 rounds of:

1 Handstand to wall, 10s

2 Hang Power Cleans

3 Strict Pull-ups

4 Heavy Wall-Balls

 

Torsdag 8 oktober

 

A. EMOM 10 min

1 Snatch + 1 Hang Snatch

 

B. EMOM 10 min

1 PC + 1 Jerk

 

C. EMOM 8 min

1 PC + 1 FS

 

D. EMOM 8 min

1-2 Clean DL (Pull)

 

Fredag 9 oktober

 

Team of 3.

40 minA AMRAP

 

75 Gobletsquats

25 Burpees

75 KB Snatch

25 Burpees

75 Reverse Lunges

25 Burpees

75 Push Press

25 Burpees

 

Lördag 10 oktober

 

Cirkelträning.

Pass vecka 40

Publicerad Friday, September 25, 2020 05:52

Måndag 28 september

 

A. EMOM 5 min

Heavy Singles Clean & Jerk

 

B. E2M 6 min
Frontsquats 3-3-3+

 

C. Team of 2. Split the reps.

8 min AMRAP of:

12 Thrusters*

10 TTB

12 GTOH* (Ground to overhead, clean & jerk no squat)

10 Pullups

 

*Use 50% of A.

 

 

Tisdag 29 september 

 

 

A. Jobba i par. Pallof Press medan din partner jobbar.

3 set av:

6x 1 Clean + 2 Alternerande Reverse Lunges, använd 2 KB

 

B. Jobba i par. Gör båda övningarna. 30s Hollow Hold (vila resten) medan din partner jobbar.

3 set av:
10 Alternerande Pushups med en hand på KB.

10 Höga Alternerande Step-ups

 

C. 2 varv av 3x 30/15s, vila 2 min efter 1 varv.
Kort löp matrix

Ball-slams

Ring-Rows

 

Onsdag 30 september
 

A.  Team of 2. You go, i go.

 

10-8-6-4-2 reps
Hang Power Clean

Höj vikterna varje set.

 

B. Team of 2. You go, i go.

10 rounds of:

1 Handstand to wall, 10s

2 Hang Power Cleans

3 Strict Pull-ups

4 Slalom Burpees

 

Torsdag 1 oktober

 

A. EMOM 10 min

1 Snatch

 

B. E2M 10 min

2 Jerks

2 Frontsquats

 

C. E2,5M 10 min

3-5 Clean Deadlifts
8-12 Sittande Axel pressar

 

Fredag 3 oktober


Team of 2. En jobbar, en vilar.

 

2 rounds of everything:
 

2 rounds of:
7 Deck jumps
9 Pull-ups
12 Wall-Balls

 

2 rounds each of:
12 Deadlift
9 HPC
7 Push-ups

 

60 cal Row/Ski

 

Lördag 4 oktober

 

Cirkelträning.

Pass vecka 39

Publicerad Friday, September 18, 2020 12:51

Måndag 21 september

 

A. EMOM 5 min

Heavy Singles Clean & Jerk

 

B. E2M 6 min
Frontsquats 3-3-3+

 

C. Team of 2. Split the reps.
30 Power Clean*

30 Pull-ups

30 Wall-Balls

30 Jerk*

30 Toes thu rings/Hanging kne raises in rings

30 Wall-Balls

 

*Use 75% of A.

 

 

Tisdag 22 september 

 

 

A. Jobba i par. Gör båda övningarna. Vila sedan medan din partner jobbar.

3 set av:

30/30s Split Squats i landmine.

10 Hopp i olika riktningar

 

B. Jobba i par. Gör båda övningarna. Vila sedan medan din partner jobbar.

3 set av:
20s Push-ups

20m Kasta tung boll framåt.

 

C. 3x 60/30s on/off

5 Burpees + Alternating DB Snatches

5 Burpees + Wood Chopper

5 Burpees + Sprinter rows (1-arm KB Row)

 

 

Onsdag 23 september
 

A.  Team of 2. You go, i go.

Change partner after every excercises.

 

4 rounds each of:
5 Hang Power Cleans. 65% av 1RM Clean

5 Lateral Burpees

5 Strict Pull-ups

 

5 rounds each of:
3 Hang Power Cleans. 75% av 1RM Clean

5 Lateral Plank Burpees

5-10 Ring-Dips or Ring Push-ups

 

6 rounds each of:

1 Hang Power Clean 85% av 1RM Clean.

5 Barfacing Burpees

1 Handstand to wall 

 

Torsdag 24 september

 

A. E90s 10.30 min
1 Snatch + 1 Hang Snatch + 2 OHS

 

B. E2M 10 min

1 Frontsquat

2 Jerks

1 Frontsquat

 

C. E2,5M 10 min

4 Clean Deadlifts
8-12 Sittande Axel pressar

 

Fredag 25 september 

 

Team of 3!!!

3x10 min AMRAP, 2 min vila

 

You go, i go med "Cindy" varv:
5 Pull-ups 
10 Push-ups

15 Squats

 

En person kör konditionsmaskin.
Byt maskin varje intervall.

 

Lördag 26 september

 

Cirkelträning.

Pass vecka 38

Publicerad Thursday, September 10, 2020 00:00

Måndag 14 september

 

A. EMOM 5 min

Heavy Singles Clean & Jerk

 

B. E3M 9 min
Frontsquats 3-3-3+

10 Wall-Balls

 

C. Team of 2. You Go, i Go.
10 Pull-ups

2 Jerk*

8 pull-ups

4 Jerk

6 Pull-ups

6 Jerk

4 Pull-ups

8 Jerk

2 Pull-ups

10 Jerk

 

*Use 75% of A.

 

 

Tisdag 15 september 

 

2 rounds

 

3 min AMRAP

10 cal Ski

10 Push-ups

 

3 min AMRAP

20 Walking Lunges

20 Sit-ups

 

3 min AMRAP

10 cal Row

5 Lateral Burpees over Rower

 

3 min AMRAP

20 KB Snatches

10 Ball over bar

 

 

Onsdag 16 september
 

A.  Team of 2.

Change partner after a whole round with 2 excercises.

 

4 rounds each of:
5 Hang Power Cleans. 65% av 1RM Clean

5 Strict Pull-ups

 

5 rounds each of:
3 Hang Power Cleans. 75% av 1RM Clean

5-10 Ring-Dips

 

6 rounds each of:

1 Hang Power Clean 85% av 1RM Clean.

1 Handstand to wall + 5 Lateral Burpees

 

Torsdag 17 september

 

A. E90s 10.30 min
1 Snatch + 1 Hang Snatch + 2 OHS

 

B. E2M 10 min

1 Frontsquat

2 Jerks

1 Frontsquat

 

C. E2,5M 10 min

3 Clean Deadlifts
8-12 Sittande Axel pressar

 

Fredag 18 september 

 

Team of 2:

3 rounds of

3 min "Cindy"
3 min Cardio. Change machine every round. Row, ski, bike.

 

2 min Rest

 

En personer kör Cindyvarv i 3 min, under tiden kör partnern en konditionsmaskin. Efter 3 min byter ni.

Efter totalt 6 min arbete vilar ni i 2 min.
Räknar ut hur många reps och kalorier ni fick ihop.

 

Nästa runda gör ni likadant men byter konditionsmaskin.

 

Cindy varv = 5 Pullups + 10 Push-ups + 15 Squats.

 

 

Lördag 19 september

 

Cirkelträning.

Pass vecka 37

Publicerad Wednesday, September 02, 2020 12:50

Måndag 7 september

 

A. EMOM 5 min

Heavy Singles Clean & Jerk

 

B. Team of 2. You Go, i Go.
5 rounds of:
5 Pull-ups

10 Wall-Balls

1 Squat Clean + 2 Jerk @ ca 85% av A.

 

C. E2M 6 min
Frontsquats 3-3-3+

 

Tisdag 8 september 

 

A. 3x 40/20s ON/OFF
KBS
KB Push Press

 

B. 3x 40/20s ON/OFF

Atlas Stones (D-ball)

1-Arm Band Row

 

C. 3x 40/20s ON/OFF

Landmine Rotations

Sprinter Split Squat

 

D. 3x 40/20s ON/OFF

Box-jumps

KB Snatch

 

Onsdag 9 september

Likt pass förra veckan, men inte samma varvantal.

 

A.  Team of 2.

Change partner after a whole round with 2 excercises.

 

4 rounds each of:
5 Hang Power Cleans. 65% av 1RM Clean

5 Pull-ups

 

5 rounds each of:
3 Hang Power Cleans. 75% av 1RM Clean

10 Ring Pushups

 

6 rounds each of:

1 Hang Power Clean 85% av 1RM Clean.

1 Handstand to wall + 5 Burpee Mountain climber

 

Torsdag 10 september

 

A. E90s 10.30 min
1 Snatch + 1 Hang Snatch + 2 OHS

 

B. E2M 10 min

1 Frontsquat

2 Jerks

1 Frontsquat

 

C. E2,5M 10 min

3 Clean Deadlifts
8-12 Sittande Axel pressar

 

Fredag 11 september 

 

5 min:
50 Goblet squats 16/10kg

AMRAP Burpees

 

2 min vila

 

5 min:
50 Sit-ups
AMRAP Russian Swings

 

2 min vila

 

5 min:
50 reverse Lunges 16/10kg

AMRAP Boxjumps

 

2 min vila

 

5 min:
50 Thrusters, press 1 KB 12/8kg

AMRAP Row/Ski

 

Lördag 5 september

 

Cirkelträning.

Pass vecka 36

Publicerad Friday, August 28, 2020 05:28

Denna vecka ser annorlunda ut och vi kommer att göra en avstämning på de olympiska lyften.

Annan stil på wodsen oxå:)

 

Bocka förresten av lördag 26 september.
Då blir det en happening i Boxen. Startar 17.00!

 

Måndag 31 augusti

 

A. 1RM Clean & Jerk/Stöt. TC 20 min

 

B. 5 min of:
10 Pull-ups

10 Burpees

10 TTB
10 Squat Cleans 60% av 1RM

 

5 more minutes of:

10 Pull-ups

10 Burpees

10 TTB
10 Squat Cleans 80% av 1RM

 

Klarar du hela passet eller hur många Squatcleans klarade du?

 

Tisdag 1 september - Utomhus

 

A. 5 set av:
Däckvält (valfritt antal beroende på vikt på däcket)

8/8 KB Push Press

 

B. 3 rundor av:
400m löpning

21 KB-Swings 24/16kg 

12 Burpees

 

Höga KBS och givetvis får du skala vikten på KB.

 

Onsdag 2 september

 

A.  Team of 2.

Change partner after a whole round with 2 excercises.

 

3 rounds each of:
5 Hang Power Cleans Damer: 25/30/35kg. Herrar: 40/50/60kg

5 Pull-ups

 

5 rounds each of:
3 Hang Power Cleans 30/35/40kg. Herrar: 50/60/70kg

10 Ring Pushups

 

8 rounds each of:

1 Hang Power Clean 35/40/45kg. Herrar: 60/70/80kg

1 Wall-Walk, 10s Plank with feet on wall (så nära golvet som möjligt. Partner räknar tiden)

 

Torsdag september

 

A. 1RM Snatch/Ryck. TC 20 min

 

B.  E2M 8 min

"Shankle Complex"

1 Clean DL

2 Hang Pull

1 Squat Clean

2 Jerks

 

C. 1RM Frontsquat. TC 10 min

 

Fredag 4 september (Nya Boxen 3 år!!)

 

Team WOD

 

Buy in: 2017m Row or Ski (Dela på meterna)

 

4 rounds You go, I go. (reps per person)

9 Pushpress, 2xKB 8/12kg

9 D-Ball over shoulders 20/30kg

9 Lateral Burpees over D-Ball

9 TTB/HLR

 

Buy out: 2017m Row or Ski (Dela på meterna)

 

Ni börjar t.ex med Ski. Först skidar ni tillsammans 2017m. Delar på en maskin.

Sedan gör ni 4 varv med 4 övningar. Du gör först 9 PP med dina KB, sedan vilar du medans din partner gör sina 4 PP.

Efter det går du vidare till nästa övning som är D-Ball over shoulder.

När ni båda  har gjort 4 rundor så avslutar ni med 2017m rodd.

sedan i MÅL!

 

Lördag 5 september

 

Cirkelträning.

Pass vecka 35

Publicerad Thursday, August 20, 2020 17:16

Måndag 24 augusti

 

A. E2M 10 min

(Squat Clean) Push Press + Jerk 3-3-3-2-2
@ 70-70-70-75-75% of 1RM Clean & Jerk

Procenten ovan är ingångsvikterna i proggen. Alltså första veckans vikter. Är du på 2:a elle 3:e veckan

så kör du tyngre vikter.

 

B. E2M 6 min

Frontsquats 3-3-3+ @ 90% av 1RM Clean & Jerk

 

C. Team of 2, you go, i go.

4 rounds:

3 Hang Power Snatch + 3 OHS

3 Burpee Box-jump

3 strict + 3 kipping pull-ups

 

 

Tisdag 25 augusti

 

A. 8 min AMRAP

5/5 KB press

5/5 KB Squat Clean

10 Russian Twists

 

2 min rest

 

B. 8 min AMRAP

5/5 KB Snatch

5/5 Reverse Lunges, 1KB fronracked

10 Bug Hold with pull-overs

 

2 min rest

 

C. 8 min AMRAP

 

5/5 KB Push Press

5/5 Lunges, 1KB frontracked

5 Weighted Sit-ups, 1KB

 

Onsdag 26 augusti

 

A. 5 rounds. You go, i go.

 

Clean 3-3-3-2-2 @ 70-70-70-75-75% of 1RM Clean & Jerk

10 Ring-Pushups, triceps focus

5 Hanging leg raises

 

B. 5 rounds. You go, i go.

Clean Pull (Deadlift) 3-3-3-2-2 @ 95-95-95-100-100% of 1RM Clean
5 Strict Pull-ups

30s Hollow Hold

 

Var det lätt förra veckan och tekniken sitter så kan du höja vikterna något.

 

Torsdag 27 augusti

 

A.  E2M 10 min

1 Snatch + 1 Snatch Balance + 1 Hang Snatch

 

B. E3M 15 min

(Power Clean) Jerk 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80% av 1RM Clean & Jerk

(Power Clean) Front Squat 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80% av 1RM Clean & Jerk

 

Var det lätt förra veckan och tekniken sitter så kan du höja vikterna något.

 

Fredag 28 augusti

 

Team of 2:
100 Wall-Balls - Break/ change partner = 5 Pullups

100 cal Ski/Row - Break/ change partner = 5 Burpees

100 Push-ups -Break/ change partner = 10 Sit-ups

100 cal Ski/Row - Break/ change partner = 5 Burpees

100 DB Snatch - Break/ change partner = 5 stjärnan för bålen.

 

Lördag 29 augusti

 

Cirkelträning med många stationer.

 

 

 

Översikt över tyngdlyftningen.

 

Vikterna nedan baseras på ett 1RM C&J  på 55kg            
                    
Måndag                    
1 Clean + 2 PushPress + 2 Jerk 3-3-3-2-2 @ 65-65-65-70-70%                    
35-35-35-37,5-37,5kg                    
                    
Onsdag                    
Clean 3-3-3-2-2 @ 70-70-70-75-75%                    
37,5-37,5-37,5-42,5-42,5kg

 

Clean Pull 3-3-3-2-2 @ 95-95-95-100-100%
47,5-47,5-47,5-50-50kg                    
                    
Torsdag                    
(1 PC + ) Jerk+ 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80%                    
(1 PC +) Frontsquat 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80%                    
42,5-42,5-42,5-45-45kg                    

Pass vecka 34

Publicerad Sunday, August 16, 2020 00:00

Måndag 17 augusti

 

A. E2M 10 min

(Squat Clean) Push Press + Jerk 3-3-3-2-2
@ 70-70-70-75-75% of 1RM Clean & Jerk

Procenten ovan är ingångsvikterna i proggen. Alltså första veckans vikter. Är du på 2:a elle 3:e veckan

så kör du tyngre vikter.

 

B. Team of 2, you go, i go.

9 min AMRAP, öka varje runda med ett rep:
1 -> Hang Power Snatch (eller hantel/KB Snatch)

2 -> Box-jumps from deep squat

3-> Pull-ups

 

C. Team of 2, you go, i go.

9 min AMRAP, öka varje runda med ett rep:
1 -> OHS

2 -> Wall-Balls

3-> Ring-Rows

 

Tisdag 18 augusti

 

A. 5 set av:
5/5 One-arm Pushpress

15 KBS

 

B. 2 varv i par.
 Löpning +

-Däckvält

-Pushups

-Sandbag Walking Lunges 

-Sandbag Throws

 

 

Onsdag 19 augusti

 

A. E3M 15 min

 

Clean 3-3-3-2-2 @ 70-70-70-75-75% of 1RM Clean & Jerk

1 Wall-Walk + 10-15s Handstand Hold

5 Hanging leg raises

 

B. E3M 15 min

Clean Pull (Deadlift) 3-3-3-2-2 @ 95-95-95-100-100% of 1RM Clean
10 Alternating Sotspess, 1 KB

30s Hollow Hold

 

Var det lätt förra veckan och tekniken sitter så kan du höja vikterna något.

 

Torsdag 20 augusti

 

A.  E2M 10 min

3 Muscle Snatch

3 OHS, 5s på väg ner

 

B. E3M 15 min

(Power Clean) Jerk 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80% av 1RM Clean & Jerk

(Power Clean) Front Squat 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80% av 1RM Clean & Jerk

 

Var det lätt förra veckan och tekniken sitter så kan du höja vikterna något.

 

Fredag 21 augusti

 

Team of 2. Dela på repsen.

 

3 rounds of:

30 Pull-ups

40 Wall-Balls

50 cal cardio (byt maskin varje varv)

12 rounds of KB "Bear Complex" (stång är ok om någon längtar efter den)

 

 

Lördag 22 augusti

 

Cirkelträning med många stationer.

 

 

 

Översikt över tyngdlyftningen.

 

Vikterna nedan baseras på ett 1RM C&J  på 55kg            
                    
Måndag                    
1 Clean + 2 PushPress + 2 Jerk 3-3-3-2-2 @ 65-65-65-70-70%                    
35-35-35-37,5-37,5kg                    
                    
Onsdag                    
Clean 3-3-3-2-2 @ 70-70-70-75-75%                    
37,5-37,5-37,5-42,5-42,5kg

 

Clean Pull 3-3-3-2-2 @ 95-95-95-100-100%
47,5-47,5-47,5-50-50kg                    
                    
Torsdag                    
(1 PC + ) Jerk+ 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80%                    
(1 PC +) Frontsquat 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80%                    
42,5-42,5-42,5-45-45kg                    

Pass vecka 33

Publicerad Saturday, August 08, 2020 00:00

Hej!

 

Texten nedan är samma som förra veckan men forkortad.
Längre ner finner du veckans pass.

Är du ny med detta så var inte orolig om du inte förstår. Vi förklarar allt på passen och du är välkommen som helt nybörjare på alla pass!

 

Ny progg!
Det kommer att vara ett större fokus på olympiska lyft augusti till oktober.

Måndagar, onsdagar och torsdagar är dagarna som vi kommer att lyfta och vända skivstänger.

Tisdagar, fredagar och lördagar är det pass utan skivstång. (Kan hända att det slinker in lite valbar skivstång på fredagar:)

 

Denna period är det perfekta tillfället att ta lyftningen vidare till nya nivåer.

Perfekt även för dig som är nybörjare och lära dig denna ädla sport kallad "The sport of sports".

Lägg gärna mer fokus på din rörlighet under denna period. Ta tag i dina stelheter och problem som visar sig väldigt tydligt med de olympiska lyften.

 

Blir det lite för mycket av det goda så ska ni säga till och vi byter ut övningar. Detta är jätteviktigt!!
Kanske du vill ha en mindre dos tyngdlyftning, för du tycker inte att det är så roligt. Då kan jag ge andra alternativ.

Ja, det är gruppträning och detta är en stor del av vad Fjällboxen innebär men vi är mer än lyftning med skivstång.

 

Även om du VILL bli grym på lyftning men har stelheter eller skador som gör att du har lite problem, så gäller det att skynda långsamt.

Det kan räcka med en lite mindre dos skivstång, så byter vi ut stången ibland mot en kettlebell eller hantel för att hitta rätt balans i din träning.

 

Tyngdlyftnings skor!

Lyften blir mycket stabilare och du sänker skaderisken otroligt. Är du stel i fotrygg, höfter, rygg, ja det mesta så är det dag och natt att lyfta med stabila klackskor.

Visst ska du ta tag i din stelhet men onödigt att skada dig på vägen.

Fråga gärna någon som har köpt tyngdlyftningskor vad de tycker.

 

Kort överblick över proggen.
 

3-3-3 reps på en vikt.

2-2 reps på en tyngre vikt.

Ett vanligt och superbra system med 5 set, där de första 3 set är 3 reps som följs av 2 set med 2 reps på en högre vikt.

Detta är grymt bra! Annars hade vi ju inte kört det:)

 

Längst ner kan du se en översikt över just tyngdlyftningen (Clean & jerk)
 

 

Måndag 10 augusti

 

A. E2M 10 min

(Squat Clean) Push Press + Jerk 3-3-3-2-2 @ 70-70-70-75-75% of 1RM Clean & Jerk

 

Var det lätt förra veckan och tekniken sitter så kan du höja vikterna något.

 

B. Team of 2, you go, i go.

18 min AMRAP of:
5 Hang Power Snatch (eller hantel/KB Snatch)

5 Burpees, max vertical Jump

5-10 Pull-ups

 

 

Tisdag 11 augusti

 

A. Alternera mellan

KB Swings 16-14-12-10-8 reps

1-arm Push Press 8-7-6-5-4 reps (reps per arm)

 

Ett extra set jämfört med förra veckan. En chans till högre vikter.

 

B. 3 varv i par.
En person springer 200m den andra jobbar på en station.

-Däckvält

-Pushup+Mountain Climbers

-Sandbag Walking Lunges 

-Sandbag Plank

 

 

Onsdag 12 augusti

 

A. E3M 15 min

 

Clean 3-3-3-2-2 @ 70-70-70-75-75% of 1RM Clean & Jerk

1 Wall-Walk + 10-15s Handstand Hold

5 Hanging leg raises

 

B. E3M 15 min

Clean Pull (Deadlift) 3-3-3-2-2 @ 95-95-95-100-100% of 1RM Clean
10 Alternating Sotspess, 1 KB

30s Hollow Hold

 

Var det lätt förra veckan och tekniken sitter så kan du höja vikterna något.

 

Torsdag 13 augusti

 

A.  E2M 10 min

3 Muscle Snatch

3 OHS, 5s på väg ner

 

B. E3M 15 min

(Power Clean) Jerk 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80% av 1RM Clean & Jerk

(Power Clean) Front Squat 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80% av 1RM Clean & Jerk

 

Var det lätt förra veckan och tekniken sitter så kan du höja vikterna något.

 

Fredag 14 augusti

 

Team of 3:

150 cal cardio

27 varv Bear Complex* varv, en person står i planka. Byt när ni vill.

200 Pull-ups, en person håller stången i frontrack.

100 Burpees, en person hänger i räcke

 

*Bear Compex. Skivstång eller 2 kettlebells.
1 Power Clean

1 Frontsquat

1 Pushpress

1 Backsquat

1 Pushpress

 

Lördag 15 augusti

 

Cirkelträning med många stationer.

 

 

 

Översikt över tyngdlyftningen.

 

Vikterna nedan baseras på ett 1RM C&J  på 55kg            
                    
Måndag                    
1 Clean + 2 PushPress + 2 Jerk 3-3-3-2-2 @ 65-65-65-70-70%                    
35-35-35-37,5-37,5kg                    
                    
Onsdag                    
Clean 3-3-3-2-2 @ 70-70-70-75-75%                    
37,5-37,5-37,5-42,5-42,5kg

 

Clean Pull 3-3-3-2-2 @ 95-95-95-100-100%
47,5-47,5-47,5-50-50kg                    
                    
Torsdag                    
(1 PC + ) Jerk+ 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80%                    
(1 PC +) Frontsquat 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80%                    
42,5-42,5-42,5-45-45kg                    

Pass vecka 32

Publicerad Friday, July 31, 2020 00:00

Ny progg!
Det kommer att vara ett större fokus på olympiska lyft augusti till oktober.

Måndagar, onsdagar och torsdagar är dagarna som vi kommer att lyfta och vända skivstänger.

Tisdagar, fredagar och lördagar är det pass utan skivstång. (Kan hända att det slinker in lite valbar skivstång på fredagar:)

 

Måndagar och torsdagar är lika de pass som har varit tidigare men onsdags passen blir nya och spännande.

Ett pass som kommer passa de flesta, även er som inte "älskar" olympiska lyft.

 

Denna period är det perfekta tillfället att ta lyftningen vidare till nya nivåer.

Perfekt även för dig som är nybörjare och lära dig denna ädla sport kallad "The sport of sports".

Lägg gärna mer fokus på din rörlighet under denna period. Ta tag i dina stelheter och problem som visar sig väldigt tydligt med de olympiska lyften.

 

Träning med skivstång kräver mycket. Skivstången är ganska "oförlåtande". Med det menar jag att det är svårt att ta sig runt sina stelheter och svagheter.

Får man inte fram armbågarna till en bra "rack position" så är det inte bekvämt att stå där med stången, och då är det inte kul.

Varför man inte fram armbågarna, beror oftast på stel muskelatur i bröst och lats.

Dags att ta tag i detta problem nu! Det kommer du ha nytta av till alla andra delar i din träning, vardag och hälsa.

 

Blir det lite för mycket av det goda så ska ni säga till och vi byter ut övningar. Detta är jätteviktigt!!
Kanske du vill ha en mindre dos tyngdlyftning, för du tycker inte att det är så roligt. Då kan jag ge andra alternativ.

Ja, det är gruppträning och detta är en stor del av vad Fjällboxen innebär men vi är mer än lyftning med skivstång.

Även om du VILL bli grym på lyftning men har stelheter eller skador som gör att du har lite problem, så gäller det att skynda långsamt.

Det kan räcka med en lite mindre dos skivstång, så byter vi ut stången ibland mot en kettlebell eller hantel för att hitta rätt balans i din träning.

 

Tyngdlyftnings skor!

Lyften blir mycket stabilare och du sänker skaderisken otroligt. Är du stel i fotrygg, höfter, rygg, ja det mesta så är det dag och natt att lyfta med stabila klackskor.

Visst ska du ta tag i din stelhet men onödigt att skada dig på vägen.

Fråga gärna någon som har köpt tyngdlyftningskor vad de tycker.

 

Kort överblick över proggen.
 

3-3-3 reps på en vikt.

2-2 reps på en tyngre vikt.

Ett vanligt och superbra system med 5 set, där de första 3 set är 3 reps som följs av 2 set med 2 reps på en högre vikt.

Detta är grymt bra!

 

Längst ner kan de en översikt över just tyngdlyftningen (Clean & jerk)

 

Måndag 3 augusti

 

A. E2M 10 min

Clean & Jerk 3-3-3-2-2 @ 70-70-70-75-75% of 1RM Clean & Jerk

 

B. Team of 2, you go, i go.

20 min AMRAP of:
8 Hang Power Snatch (eller hantel/KB Snatch)

12 Box-jump, start from deep squat

16 Pull-ups

 

Split the reps.

 

Tisdag 4 augusti

 

A. Alternera mellan

KB Swings 16-14-12-10 reps

1-arm Push Press 8-7-6-5 reps (reps per arm)

 

B. 60/30 x 3

5 Burpees + Ball over shoulder eller Tire Flips (beror på vädret)

5 Burpees + Walking Lunges

5 Burpees + Ring-Rows

 

 

Onsdag 5 augusti

 

30 min EMOM

 

15 min of

Minute 1: Clean 3-3-3-2-2 @ 70-70-70-75-75% of 1RM Clean & Jerk

Minute 2: 1 Wall-Walk + 10-15s Handstand Hold

Minute 3: 5 Hanging leg raises

 

15 min of

Minute 1: Clean Pull (Deadlift) 3-3-3-2-2 @ 95-95-95-100-100% of 1RM Clean
Minute 2: 10 Ring Push-ups

Minute 3: 20s Hollow Hold

 

Torsdag 6 augusti

 

A.  E2M 10 min

3 Muscle Snatch

3 OHS

 

B. E3M 15 min

1 Power Clean + Jerk 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80% av 1RM Clean & Jerk

1 Power Clean + Front Squat 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80% av 1RM Clean & Jerk

 

 

Fredag 7 augusti

 

A. TBA

 

Översikt över tyngdlyftningen.

 

Vikterna nedan baseras på ett 1RM C&J  på 55kg            
                    
Måndag                    
1 Clean + 2 PushPress + 2 Jerk 3-3-3-2-2 @ 65-65-65-70-70%                    
35-35-35-37,5-37,5kg                    
                    
Onsdag                    
Clean 3-3-3-2-2 @ 70-70-70-75-75%                    
37,5-37,5-37,5-42,5-42,5kg                    
                    
Torsdag                    
(1 PC + ) Jerk+ 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80%                    
(1 PC +) Frontsquat 3-3-3-2-2 @ 75-75-75-80-80%                    
42,5-42,5-42,5-45-45kg                    
 

Pass vecka 31

Publicerad Friday, July 24, 2020 00:00

Måndag 27 juli

 

"Fran"

21-15-9

Thrusters 29/42,5kg

Pullups

 

Onsdag

 

"Elisabeth"

21-15-9 

Squat Cleans 40/60kg

Ring-Dips

 

Torsdag

 

"Team of 2"

40 min AMRAP: 

400m Run

100 Low swings

50 Ring-Rows

200m Farmers Walk

200m Walking Lunges

200m Run

200m Farmers Walk

Pass vecka 30

Publicerad Friday, July 17, 2020 00:00

Måndag 20 juli

 

A. Bygg upp en tung Thruster
Börja med fler reps och avsluta mer ett rep.

Min: 0:00-1:30-3:00-5:00-7:00-9:00

 

C. Team of 2, en jobbar och en vilar. Byt när ni vill.

20 min of:

10 Squat Cleans 30/42,5kg

15 PushPress 30/42,5kg

20 Pull-ups

 

Testa Rx:d eller så nära som möjligt.

 

Onsdag 21 juli

 

A. E2M 10 min

1 Clean + 2-3 Jerk eller 3-5 Hang Power Snatch

 

B. E2M 10 min

3-5 Push Press

 

C. E3M 12 min

3-5 Strict Press

4-8 Strict or kipping Pullups

 

Torsdag 22 juli

 

A. "The Chief-ish"

 

5 rounds of:
3 min AMRAP:
3 Ball over Shoulder 20/30kg

6 Pushups

9 Squats

 

1 min rest between rounds.

 

Do one whole round each. Your "resting" partner stands in a plank.

Then change.

 

Pass vecka 29

Publicerad Friday, July 10, 2020 00:00

Måndag 13 juli

 

A. Bygg upp en tung Thruster
Börja med fler reps och avsluta mer ett rep.

Min: 0:00-1:30-3:00-5:00-7:00-9:00

 

C. Team of 2, en jobbar och en vilar. Byt när ni vill.

1 min Thrusters 29/42,5kg

1 min Pull-ups

2 min Thrusters

2 min Pull-ups

3 min Thrusters

3 min Pull-ups

2 min Thrusters

2 min Pullups

1 min Thrusters

1 min Pull-ups

 

Testa Rx:d eller så nära som möjligt.

 

Onsdag 14 juli

 

A. E2M 10 min

1 Clean + 2-3 Jerk eller 3-5 Hang Power Snatch

 

B. E2M 10 min

3-5 Push Press

 

C. E3M 12 min

3-5 Strict Press

4-8 Strict or kipping Pullups

 

Torsdag 15 juli

 

A. Para ihop er och ta med en hantel.
40 min AMRAP

AMRAP 1: 10 Alt DB Snatch + 5 Plank Burpees

AMRAP 2: 10 Ring-Rows + 5 Squat Jumps

AMRAP 3: 5/5 DB Press + 10 Strict Sit-ups

 

En person springer 200m (ror om man inte kan springa). Den andra kör AMRAP på en station under tiden.

När båda har kört en station går de vidare till nästa station

 

 

Pass vecka 28

Publicerad Sunday, July 05, 2020 08:42

Denna vecka är det dags att testa 1RM i marklyft!

Jag har programmerat torsdagen till detta, men kan  ni endast en annan dag så får ni gärna det då.

Ät en ordentlig middag kvällen före:)

 

Måndag 6 juli

 

A. Bygg upp Clean & Jerk
Välj 1-3 Jerks i slutet, 80-90% av 1RM

Min: 0:00-1:30-3:00-5:00-7:00-9:00-11:00

 

B. E2M 12 min
2 Deadlift 80% av 1RM

 

Nästa pass ska du testa ditt max i marklyft!

 

C. Team of 2:

40-30-20 reps of:
Thrusters

Pullups

 

Ni delar på 40 thrusters. alltså 20 reps var och går sedan vidare till pullups.

 

Onsdag 8 juli

 

Kettlebells med Maria Stenfeldt kl. 08.00!!

 

Övriga pass:

 

A. E2M 10 min

3 Hang Power Clean + 2-3 Jerk eller Hang Power Snatch

 

B. E2M 10 min

3-5 Push Press

 

C. E3M 12 min

3-5 Strict Press

4-8 Strict or kipping Pullups

 

Torsdag 9 juli

 

A. 1RM Deadlift

 

B. Team of 2:
AMRAP 15 min

40 Ring-Rows

40 Wall-Balls

40 Sit-ups, båda gör 40 reps var samtidigt.

 

Fredag 10 juli

 

A. 1RM Deadlift om du inte gjort det tidigare i veckan.

 

B. Vi hittar på något kul och jobbigt:)

 

Pass vecka 27

Publicerad Friday, June 26, 2020 17:36

Måndag 29 juni

 

A. Min 0-1:30-3:00-5:00-07.00-09.00
Jobba upp till ett tungt set:

1 Squat Clean

1-2 Jerks

 

B. E3M 12 min 

4 Deadlift 90% av 1RM, Vecka 5 pass 1 

 

C. Först..

2 rundor:

15 Thrusters

15 Pull-ups

 

..och sen


15 Alternating One-arm Devilpresses 22,5/15kg

 

 

Tisdag 30 juni

 

A. Team of 2:

40 min AMRAP:

20 Ring-Dips

30 BBJO

20 Renegade Rows

30 Step-ups 1 DB 22,5/15kg
 

 

Onsdag 1 juli

 

A. 4 varv med 60s vila mellan varven.

Öka vikten om det går.

Repsen är per arm på en-arms övningarna.

 

E2M 36 min

10-8-6 reps per övning.

 

1 arm KB Clean 

1 arm KB Long Cycle Press

1 arm KB Jerk 

2 arm KBS

1 arm KB Snatch 

1 arm KB Push Press

 

Gör klart en övning i taget.

Du gör först 10 reps (per arm), efter 2 min gör du 8 reps med en tyngre vikt och sedan sista 6 reps med den tyngsta vikten.

Efter detta går du vidare till nästa övning.

 

Torsdag 2 juli

 

A. EMOM 10 min

2 High Hang Snatch

 

C. E4M 12 min

3 Deadlift  95% av 1RM, vecka 5, pass 2 

 

D. 3 set med ny övning e90s

5-10 Bänk Rodd

4-8 Strict Pull-ups

4-8 One-arm Press or 10-12 Ring Pushups

 

Fredag 3 juli

 

TBA

 

 

Pass vecka 26

Publicerad Sunday, June 21, 2020 07:30

Måndag 22 juni

 

A. Min 0-1:30-3:00-5:00-07.00-09.00
Jobba upp till ett tungt set:

1 Squat Clean

1-2 Jerks

 

B. E2M 12 min 

2 Deadlift 80% av 1RM, Vecka 4 pass 1 (2)

 

C. 7 min AMRAP of:
3-6-9-12-15-18 etc.

Thrusters

Pull-ups

 

Tisdag 23 juni

 

A. 4 sets of:

4-8 Ring-Dips

12/12 Band Rows

8/8 Reverse Lunges

B. Team of 2:


120 One-arm Ring-Rows

90 x 2 steps Walking Lateral Plank + 2 Push-ups

60 x 1 Plank Burpee + 1/1 Grasshopper

 

En person springer 200m. Den andra gör One-arm Ring-Rows under tiden, sedan byter man och fortsätter tills man nått 120 reps.

När båda har gjort RR så går man vidare till nästa övning.

 

Onsdag 24 juni

 

A. 4 varv med 60s vila mellan varven.

Öka vikten om det går.

Repsen är per arm på en-arms övningarna.

 

10-8-6-4 reps.

 

1 arm KB Clean + Burpee over KB

1 arm KB Long Cycle Press + Strict Sit-ups

1 arm KB Jerk + Goblet Squats

1 arm KB Snatch + Box-jumps

1 arm KB Push Press + Russian twist

 

 

Torsdag 25 juni

 

A. EMOM 10 min

2 High Hang Snatch

 

C. E3M 15 min

5 Deadlift 85% av 1RM, vecka 4, pass 2 (1)

 

D. 4 set med ny övning e90s

5-10 Bänk Rodd

4-8 Strict Pull-ups

4-8 One-arm Press or 10-12 Ring Pushups

 

Fredag 26 juni

 

Team of 2

 

AMRAP 40 min: 

Run 400m (together)
21 Pull-ups

21 Wall-Balls

21 DB Cleans 15/22,5kg

 

Run 400m (together)
15 Pull-ups

15 Wall-Balls

15 DB Cleans 15/22,5kg

 

Run 400m (together)
9 Pull-ups

9 Wall-Balls

9 DB Cleans 15/22,5kg

 

Lördag 27 juni

 

A. E2M 10 min
2 deadlift 80% av 1RM. Vecka 4, pass 3

 

B. 3 x 60/20 On/Off

60s extra vila efter ett varv.

 

Heavy Ball on Box

Wood chopper

Rower

Landmine Press

Utfalls matrix

Pushup + Renegade Rows

Pass vecka 25

Publicerad Sunday, June 14, 2020 00:00

Måndag 15 juni

 

A. Min 0-1:30-3:00-5:00-07.00-09.00
Jobba upp till ett tungt set:

1 Power Clean

1 Squat Clean

1-2 Jerks

 

B. 6 rounds in team of 2

2 Deadlift 80% av 1RM (Vecka 3, pass1)

6 Pull-ups

6 Thrusters 2x10/15kg

6 TTB

2 Wall-Walks

 

Tisdag 16 juni

 

A. E3M 12 min

4-8 Ring-Dips

10/10 Chinese Row

5/5 Reverse Side Step-ups

Vila 60s


B. Team of 2:

2 rounds of:
Ring-Rows

Push-ups

Plank Burpee Step-ups

 

En person springer 200m. Den andra gör AMRAP Ring-Rows under tiden, sedan byter man. När båda har gjort RR så gör man pushups istället.

 

Onsdag 17 juni

 

A. 8-7-6-5 reps med ökande vikter

 

Clean

Long Cycle Press

Jerk

Snatch

Push Press

 

 

Torsdag 18 juni

 

A. EMOM 10 min

2 High Hang Snatch

 

C. E4M 28 min

6 Deadlift 80% av 1RM, vecka 3, pass 2

3 Snatch Jerk (behind neck)

 

Midsommarafton

 

Team of 3

 

120 DB Hang Snatch (split in 3) 15/22kg

250m Run

250m Walking Lunges (split in 3)

120 Pushups (split in 3)

Uphill forrest run (österut på Joels tomt)

120 1-arm DB presses (split in 3) 10/15kg

Move 4 kettlebells to Stenmalms 16/24kg 

Run to the top of Prinsbacken

Move 4 kettlebells from Stenmalms to Fjällboxen 16/24kg 

Mål!!

 

 

 

Pass vecka 24

Publicerad Thursday, June 04, 2020 13:49

Måndag 8 juni

 

A. Min 0-1:30-3:00-5:00-07.00-09.00
Jobba upp till ett tungt set:

1 Power Clean

1 Squat Clean

1-2 Jerks

 

B. Deadlift.

Vecka 2, pass 1

E3M 18 min

4 Deadlift 80% av 1RM
Shoulder prepping

 

B. Team WOD
3 rounds of:
10 Thrusters + 10 Pull-ups
Gör en hel runda var. Vila när den andra kör.

 

Tisdag 9 juni

 

A. 4 sets of:

4-5 Strict Pull-ups

8/8 Chinese Row

12 Cossack Squats, KB i frontrack

Vila 60s


B. Team of 2:

16 min AMRAP:
20 Ball on Box
20 Ring-Dips
20 Side Step-overs 60/50cm

20 Lateral partner burpees

Split the reps. One work, one rest.

 

Onsdag 10 juni

 

A. 3 rounds of:
5/5 Snatch + 5/5 Snatch + Reverse Lunge

3x10/10s Hollow Hold

 

B. E2M 8 min:

5/5 Jerk

15 KB Swings

 

C. E2M 8 min:

5/5 One-arm PushPress

15 KB Swings

 

Torsdag 11 juni

 

A. E90s min

3 Hang Muscle Snatch

2 OHS

 

B. E2M 8 min

1 High Hang Snatch

2 Snatch Balance

4-5 Strict Pullups

 

C. Emom 5 min

3 Thrusters med paus i botten

 

E. Deadlift. Vecka 2, pass 2

 

E2M 12 min

2 Deadlift 80% av 1 RM
Missar du pass 3 så föreslår jag en stege av reps:
2-3-4-5-5 reps. Kör isf E3M 18 min)

 

Fredag 12 juni

 

Team WOD, en jobbar, en vilar utom vid löpningen.
 

Min 0-8 
Buy in: 400m löpning
AMRAP Pull-ups till det gått 8 min.
 

Min 8-16

Buy in: 400m löpning
AMRAP Push-ups till det gått 16 min.

 

Min 16-24

Buy in: 400m löpning
AMRAP Sit-ups till det gått 24 min.

 

Min 24-32

Buy in: 400m löpning
AMRAP Squats till det gått 32 min.

 

 

Lördag 13 juni

 

A. 10-8-6-4 reps vikt och repsstege (Respen sänks och vikterna ökar)

Deadlift

1-arm press (reps per sida)

 

B. Vecka 2, pass 3 
E3M 15 min
5 Deadlift (80% av 1RM. för den som följer proggen)

5/5 1-arm Pushpress

 

C. 90/30 x 5

Row or Ski

Burpee Boxjump over

Ball clean + Side throw
 

 

 

Pass vecka 23

Publicerad Friday, May 29, 2020 11:07

Måndag 1 juni

 

A. E2M 8 min
Jobba upp till ett tungt set men inte max.

1 Power Clean

1 Hang Power Clean

1 Squat Clean

2-3 Jerks

 

B. Vecka 1, pass 1

E2M 12 min

2 Deadlift 80% av 1RM

 

B. Team WOD
4 rounds of:
24 Thrusters 
24 Pull-ups

 

Tisdag 2 juni

 

A. 4 sets of:

4 Strict Pull-ups

8/8 Chinese Row

12 Cossack Squats, KB i frontrack

Vila 60s


B. 4 set av:
30s Tire Flips
30s Pushups
30s Burpee Jump though tires

60s Walking Lunges

90s Rest

 

Onsdag 3 juni

 

A. 3-4 rounds of:
5/5 Windmill

5/5 TGU Sit-up

 

B. 4-5 rounds of:

20 KB Swings

10 Goblet Squats

5/5 One-arm PushPress

 

C. 3-4 rounds of:
5/5 Snatch + Lunge

20 Russian KB Twists
 

Torsdag 4 juni

 

A. EMOM 6 min

3 Hang Muscle Snatch

 

B. E2M 10 min

1 High Hang Snatch

2 Snatch Balance

4-5 Strict Pullups

 

C. Emom 5 min

3 Thrusters med paus i botten

 

E. Vecka 1, pass2

E2,5M 12,5 min

3 Deadlift 80% av 1 RM


(Vecka 1, pass 3 i marklyfts proggen är
E2M 12 min
2 Deadlift 80% av 1RM. Samma som på pass 1)

 

Fredag 5 juni

 

"Mikko"
40 min EMOM
Row
Ski
Bike 
Rest

 

Sveriges Nationaldag 6 juni

 

10.00 börjar passet.

 

"Murph"

3 versioner.
Rx:d men du kan skala och köra med gummiband och pushups på knäna.
Team: Dela passet med en kompis, men ni kommer löpa hela sträckan.

Kortare Murph: Du springer hela sträckan men du halverar repsen.

 

Ni kan dela upp arbetet hur ni vill, men ni måste starta och avsluta med löpningen.
Ni kan t.ex göra 20 "Cindy" varv som är 5 pullups, 10 pushups och 15 squats.
Du kan även göra 10 varv av: 10 pullups, 20 pushups och 30 squats.

 

Det bästa är att hålla sig till en strategi för att inte tappa bort sina reps.

 

Pass vecka 22

Publicerad Friday, May 22, 2020 00:00

Måndag 25 maj

 

A. Test av (1 Clean) 1 PushPress + 1 Jerk

E2M 14 min

3+3

3+3

2+2

2+2

1+1

1+1

1+1

 

B. Team WOD
5 rounds of:
20 Thrusters, ca 40% av A-delens tyngsta lyft.
20 Pull-ups

 

Tisdag 26 maj

 

A. 4 sets of:

12 Bänk Roddar

10 OH Lunges, skivstång på raka armar. Lätt vikt för den mindre rörliga.


B. 4 set av:
40s Ring-Dips
40s Sit-ups
20s Squat Jump + Switch Lunges

20s Battle-ropes

120s Rest

 

Onsdag 27 maj

 

"Pentathlon"

 

Nu är det FINAL!
Vi tar bort en minuts vila, pga tidsbrist.
Vi testar någon gång längre fram med full vila.

 

Så det bli 6 min arbete per övning och 4 min vila, istället för 5 min.

Lånat texten nedan av: https://www.ikmf-world.com/ikmf-pentathlon/

 

The maximum rep counts are as follows. These are deemed as realistic numbers that can be achieved within the given time constraints and with good form. No additional points are scored for reps over the preset maximum.

 • Cleans 120 reps
 • Long cycle press 60 reps
 • Jerks 120 reps
 • Half snatch 108 reps
 • Push press 120 reps

The competitors are allowed to choose a maximum of 5 different weights for their kettlebells. Those bells can then be used for whatever discipline they choose. No changing of the weight is allowed once the athlete starts that particular discipline and no setting the weight down until the 6 minutes are up. If the weight is set down whilst there is still time left on the clock, the set is ended but all reps will count up to the point when the bell was placed down. Also, if the competitor hits maximum reps whilst still having time on the clock, the kettlebell will be put down and that competitor will gain additional rest. However, by and large, with correct form and proper judging, this is unlikely to happen.

 

 • 8 kg = 1 point
 • 12 kg = 1.5 points
 • 16 kg = 2 points
 • 20 kg = 2.5 points
 • 24 kg = 3 points
 • 28 kg = 3.5 points
 • 32 kg = 4 points
 • 36 kg = 4.5 points
 • 40 kg = 5 points

This continues right up to 72 kg! Intermittent weights such as the 10, 14 and 18 can also be included with the additional values of .25 so a 14 would be worth 1.75

If the competitor performs 100 reps with the 24 kg bell in the half snatch then this is worth 100 (reps) x 3 (points) = 300 points

 

All five scores are added up in this way to create a total score.

 

 

Torsdag 28 maj


A. Jobba upp ett tungt set av:
1 Clean & Jerk

B. Jobba upp ett tungt set av:
1 Front Squat

C. E3M 9 min
3 Clean Deadlifts
10+10 Hantelpressar + Curls, repsen kan variera här från 8-12 reps
 

 

Fredag 29 maj

 

Team of 3
3x10 min AMRAP, 2 min vila
You go, i go med "Cindy" varv:
5 Pull-ups 
10 Push-ups

15 Squats

 

En person löper 400m (alternativt kör konditionsmaskin)

 

 

Lördag 30 maj

 

Cirkelträning

 

Pass vecka 21

Publicerad Friday, May 15, 2020 10:16

Snart dags för ny progg.

Vecka 21 ser ut ungefär som tidigare men på torsdag är det 
Kristi himmelsfärdsdagen så då blir det pass kl. 10.00.

Vi hoppas på bra väder och att vi kan köra en Team wod både inne och ute.
Ni som älskar lyftning med skivstång kommer inte att bli besvikna och ni kan andra kan utan problem använda hantlar eller kettlebells.

 

 

Måndag 18 maj

 

A. E2M 10 min

1 Clean

2 Pushpress

2 Jerk

 

B. 4x 3 min ON/1 min OFF

2 HPC

4 Frontsquats

6 pull-ups

 

Tisdag 19 maj

 

A. 4 sets of:

10-12 One-arm Banded Latpull

2x 5/5 OH SplitSquats

Vila

 


B. 4 set av:
30s Dips på lådor
30s Squat Jumps
30s Ring-Rows

30s Burpee Switch Lunges

120s Rest

 

Onsdag 20 maj

 

Kettlebell Pentathlon Work

 

4min ON/2 min OFF
Clean

Longcycle Press

Jerk

Half Snatch

Pushpress

 

Kristi Himmelsfärdsdag 21 maj
Pass kl. 10.00

 

Team of 2

5+10

4+11

3+12

2+13

1+14 reps per atlet.

Squat Clean + Deadlift

200m löpning eller 35 Double-unders/100 Single-unders.

Båda atleterna springer/hoppar samtidigt.

 

+ 400 Farmers Walk. Den som inte bär vikterna går utfallsteg.

 

Atlet 1 kör 5 Squat Cleans + 10 Deadlifts, sedan gör atlet 2 samma sak.
Efter detta springer båda (samtidigt) 200m eller hoppar sina reps samtidigt.
Nästa runda gör atleten 4 Squat Cleans och sedan 11 Deadlifts.

 

Jobba vidare tills ni kört 1 Squat Clean + 14 Deadlifts och sedan sprungit/hoppat.
Efter detta tar ni upp 2st KB och går Farmers Walk 400m.
Den som inte bär vikter går utfall.

 

 

Fredag 22 maj

 

Team of 3
35 min AMRAP

20 Burpees Box-jumps Over

30 Kipping Pull-ups

40 Push-ups

50 Squats

 

En person kör konditionsmaskin.

 

 

Lördag 23 maj

 

Cirkelträning

 

Pass vecka 20

Publicerad Friday, May 08, 2020 14:17

Måndag 11 maj

 

A. E2M 10 min

1 Clean

3 Pushpress

2 Jerk

 

B. 15 min AMRAP

4 HPC

6 Frontsquats

8 pull-ups

 

Tisdag 12 maj

 

A. 5 sets of:

5/5 OH SplitSquats

10-12 One-arm Banded Latpull


B. 4 set av:
40s Dips på lådor eler ringar
40s Burpee DB Cleans
20s Switch Lunges

20s Mountain Climbers

120s Rest

 

Onsdag 13 maj

 

Kettlebell Pentathlon Work

 

10-8-6-4 reps with increasing weights

Clean
Longcycle Press

Jerk

Half Snatch

Pushpress

 

Torsdag 14 maj

 

A. E75s x 8 set
1+2 Clean & Jerk
Höj vikterna under tiden, men stanna vid lämplig vikt

B. E90s 9 min
1 PC + 2 Frontsquat, paus i botten

4-6 Strict Pull-ups

C. E2M 10 min
5 Floating Deadlift

10 PushPress

 

Fredag 15 maj

 

Team of 3

30 min AMRAP

 

10 Deadlift

20 Pushups

30 Squats

 

En person kör cardio under tiden.
 

Lördag 16 maj

 

40 min OTM

-8 Wall-Balls

-16 Walking Lunges

-8 Sit-ups + AMRAP Burpees

-Rest

 

Pass vecka 19

Publicerad Sunday, May 03, 2020 08:55

Måndag 4 maj

 

A. E2M 10 min

1 Clean

2 Pushpress

2 Jerk

 

B. 21-15-9 reps of:
Frontsquats 75% av 1RM

Pull-ups

 

Tisdag 5 maj

 

A. 3 sets of:

20s Sprinter Splitsquat + 20s Jumping BW Splitsquat 

12-15 One-arm KB/DB Row

 

B. 3 sets of:

30s Heavy Ball over shoulder + 30s Heavy Ball Carry

Jobba i par, en kör en vilar.


B. 4 set av:
40s Dips på lådor, ev fötter i golv
40s Landmine Rotations
20s Plank Burpees

20s Plate Pushes

120s Rest

 

Onsdag 6 maj

 

3 min Kettlebell Pentathlon

 

1 varv med 3 min arbete/ 2 min vila.
Byt arm när du vill.

 

Clean (Max 60 reps)

Longcycle Press (30 reps)

Jerk (Max 60 reps)
Half Snatch (Max 54 reps)

PushPress (Max 60 reps)

 

Torsdag 7 maj

 

A. E75s x 8 set
1+2 Clean & Jerk
Höj vikterna under tiden, men stanna vid lämplig vikt

B. E90s 9 min
1 PC + 2 Frontsquat, paus i botten

4-6 Strict Pull-ups

C. E2M 10 min
5 Floating Deadlift

10 Pushups

 

Fredag 8 maj

 

Crazy workout in Team of 2:
Allt arbete nedan är per person. Delas upp på olika sätt.
Exakt info kommer på passet.

30 Double-unders
Den andra gör Bar-Hang

 

30 Wall-Balls
5 Burpee straff vid byte.
30 WB i rad ger 0 burpees

 

9-6-3
Pull-ups
Box-jumps 60/50cm

 

6x (Skivstång eller KB) 30/40kg eller 2x12/16kg

2 Power Clean
2 Frontsquats

2 Frontrack Lunges

 

9 Wall-Walks

 

6x (Skivstång eller KB) 30/40kg eller 2x12/16kg

2 GTOH

2 OH Lunges

 

9 Burpees Pullups

 

10/10 sync. KB Press 12/16kg

 

8-6-4

TTB (Dubbelt så många HLR)

Alternating Pistols
 

Lördag 9 maj

 

4x

4 min Cardio, gärna löpning för dig som kan.

4 min "Cindy"
5 Pull-ups/10 Ring-Rows
10 Push-ups/10 DB Press

15 Squats/Walking Lunges

Om du tränade i fredags och är sliten i musklerna så får du annat alternativ i Boxen, eller så rekommenderas en löptur. 

 


 

Pass vecka 18

Publicerad Friday, April 24, 2020 11:50

Måndag 27 april

 

A. E2M 10 min

1 Clean

3 Pushpress

2 Jerk

 

B. 21-15-9 reps of:
OHS (Overhead Squats)

Pull-ups

 

Tisdag 28 april

 

 

A. 3 sets of:

30/30s Sprinter Split squats med 2xDB,
30/30s 1-arm Row

40-60s Landmine Rotation

 


B. 4 set av:
40s Ring-Dips, ev fötter i golv
40s Burpee DB Clean
20s Ball-slams

20s Switch Lunges

120s Rest

 

Onsdag 29 april

 

Kettlebell Pentathlon-ish

 

3 varv av:

80s/60s/40s arbete per övning.
Öka vikterna varje runda och maxa på sista.

 

Long Cycle Press + Half Snatch

Rest

1-arm KBS +  Push Press

Rest

Clean + Jerk

Rest

 

 

Torsdag 30 april

 

A. EMOM 10 min
1 Clean & Jerk
Höj vikterna varje set, men stanna vid lämplig vikt

B. E90s 9 min
1 PC + 2 Frontsquat, paus i botten

4-6 Strict Pull-ups

C. E2M 10 min
5 Floating Deadlift

2x5/5 DB Pushpress
(Trött i axlarna från i onsdags? Kör 10 Bent over flyes.)

 

Fredag 1 maj

Pass kl. 10.00
Utomhuspass!!

 

40 min AMRAP team of 2:

 

En person springer 350m + 50m Farmers Walk

Under tiden kör den andra personen AMRAP:
 

10 Push-ups

15 Jumping Ring-Pullups

20 Sit-ups

 

Lördag 2 maj

Pass kl. 09.00 som vanligt.

 

A. 1/2 Mikkos Triangle

20 min EMOM
Min 1: Row

Min 2: Ski

Min 3: Bike

Min 4: Rest

 

B. Cirkel fysträning

 

Pass vecka 17

Publicerad Friday, April 17, 2020 06:15

Måndag 20 april

 

A. E2M 10 min

1 Clean

2 Pushpress

2 Jerk

 

B. 21-15-9 reps of:
Frontsquats, 100% of A (or 70% of 1RM Frontsquat)

Pull-ups

 

Tisdag 21 april

Utomhuspass (kan köras inomhus)

 

A. 4 sets of:

60s 3 pos. Sprinter Lunges med 2xDB,
60s 1-arm Archer Ring-Row

 

3 pos sprinter lunges utförs med 3 olika längde på utfallet. Ett kort steg, ett medel (mer normalt) och ett långt. Byt sedan ben.

Archer Rows utförs med en ring och du byter arm när du behöver det, förslagsvis efter 3-6 reps.


B. 4 set av:
40s Ring-push-ups, armbågar bakåt/nära kroppen.
40s Box-jumps
20s Switch Lunges

20s Battle-ropes

120s Rest

 

Onsdag 22 april

 

Kettlebell Pentathlon-ish

 

3 varv av:

 

80s Long Cycle Press + 80s Half Snatch

80s Rest

80s 1-arm KBS + 80s Push Press

80s Rest

80s Clean + 80s Jerk

80s Rest

 

Samma pass som förra veckan men nu kör vi 20s extra per övning.
Målet är att klara 40s per sida i övningarna.

 

Torsdag 23 april

 

A. EMOM 10 min
1 Clean & Jerk
Höj vikterna varje set, men stanna vid lämplig vikt

B. E90s 9 min
2 Frontsquat

4-6 Strict Pull-ups

C. E2M 10 min
5 Deadlift

10 DB Press

 

Fredag 24 april

Löpning (kan köras inomhus med konditionsmaskin)

 

Team of 3

150 Pull-ups

300 Push-ups

450 Squats

 

En person springer 400m.

 

Passet ska utföras i denna ordning.
Ni ska först ha gjort 150 Pull-ups tillsammans innan ni går vidare till Push-ups o.s.v. 
En person av er måste hela tiden springa.

Kan man inte springa så väljer man en konditionsmaskin istället. 

 

Inspired by:

 

 

Lördag 25 april

 

A. 1/2 "Mikkos Triangle"
 

EMOM 20 min

 

Min 1: 5-10 cal Row

Min 2: 5-10 cal Ski

Min 3: 5-10 cal Bike
Min 4: Rest

 

B. Cirkelträning med styrkefokus.

 

 

 

Pass vecka 16

Publicerad Sunday, April 12, 2020 11:46

Annandag Påsk
Pass kl 10.00 och 17.30

 

"12 days of easter"

Använd skivstång eller hantlar.

 

1 Powerclean

2 Pushpress

3 Jerk

4 Frontsquats

5 Box-jumps

6 Double-unders/24 Single-unders

7 Pullups

8 Ball over shoulder

9 Strict Sit-ups

10 Wall-Balls

11 Kettlebell swings

12 OH Lunges (overhead med skivstång eller hantlar)

 

Första rundan gör du övningarna 1+2 (powerclean och pushpress) sedan gör du 

övningarna 1+2+3 (powerclean och pushpress och Jerk) sedan startar du om igen och då gör du

övningarna 1+2+3+4.
Passet är kart när du har klarat sita övningen som är 12 OH Lunges

 

Tisdag 14 april

 

A. 4 sets of:

40s Sprinter Lunges med 2xKB
40/40s 1-arm Row med KB/Hantlar


B. 4 set av:
40s Ring-Dips
40s Burpee Box-jump over
20s Sit-ups

20s Ball-slams

120s Rest

 

Onsdag 15 april

 

Kettlebell Pentathlon-ish

 

3 varv av:

 

60s Long Cycle Press + 60s Half Snatch

60s Rest

60s 1-arm KBS + 60s Push Press

60s Rest

60s Clean + 60s Jerk

60s Rest

 

Torsdag 16 april

 

A. EMOM 10 min
1 Clean & Jerk
Höj vikterna varje set, men stanna vid lämplig vikt

B. E90s 9 min
2 Frontsquat

4-6 Strict Pull-ups

C. E2M 10 min
5 Deadlift

10 Push-ups

 

 

Fredag

 

"Mikkos Triangle"
 

EMOM 40 min

 

Min 1: 5-10 cal Row

Min 2: 5-10 cal Ski

Min 3: 5-10 cal Bike
Min 4: Rest

 

Lördag

 

"Team Murph-ish"
Buy in: Run 1,6km

 

10 rounds of:
20 Ring-Rows

20 Push-ups
30 Step-ups

 

Then 10 rounds of:
10 Pull-ups

20 Push-ups

30 Walking Lunges

 

Buy out: Run 1,6km

 

Idag gör vi en team av 2 variant av ett gigantiskt och legendasriskt CrossFit pass. En Hero WOD:)

Båda 2 springer först tillsammans 1600m (1 mile). Kan man inte springa så får man välja valfri konditionsmaskin istället.

Efter löpningen ska ni tillsammans utföra 10 rundor med 20 ring-rows, 20 pushups och 30 step-ups.

 

Efter 10 varv av detta går ni över till pullups, fortsätter med pushups och byter till gående utfall.

När ni är klara med dessa 10 varv så avslutar ni med samma löpsträcka på 1,6km och sedan är ni i mål!

 

Ni delar passet hur ni vill (men ni måste båda springa sträckan samt utföra passet i denna ordning) ni kan t.ex. göra 10 RR var och sedan gå vidare och göra 10 pushups var o.s.v. Ett annat alternativ är att man gör alla repsen själv och kör varannan övning. 
Person 1 gör 20 RR
Person 2 gör 20 Pushups

Person 1 gör 30 Step-ups

Person 2 gör 20 RR. 

 

Vi ses på lördag!

 

 

 

Pass vecka 15

Publicerad Thursday, April 02, 2020 17:19

Måndag 6 april

 

A. E2M 10 min

1 Clean
2 Push Press
2 Jerk

 

B. 21-15-9 reps of:
Heavy OHS (Overhead squats)
Pull-ups

 

Dela upp övningarna i set på:
7-7-7
5-5-5
3-3-3

 

Tisdag 2 april

 

A. 4 sets of:

10 OH Barbell Lunges
40/40s 1-arm Row

Jobba i par. En kör och en vilar.


B. 3x40/40/80s ON/ON/OFF
Ring-Dips
Ball over shoulder
 

C. TBA

 

Onsdag 3 april

 

Kettlebell Pentathlon -ish

 

2 varv med 2min ON/1 min OFF

Clean + Reverse Lunge

Long Cycle Press (Clean and press)

Jerk

Half Snatch

Push Press

 

Skärtorsdag 4 april

 

A. EMOM 10 min
1 Clean & Jerk
Höj vikterna varje set, men stanna vid lämplig vikt

B. E90s 9 min
2 Frontsquat

4-6 Strict Pull-ups

C. E2M 10 min
5 Deadlift

10 Push-ups

 

 

Långfredag

 

Påskafton
Gruppträning kl. 10.00

 

Annandag Påsk Måndag
Gruppträning kl. 10.00 och 17.30

 

 

Pass vecka 14

Publicerad Friday, March 27, 2020 05:30

Måndag 30 mars

 

A. Test: 1RM Clean & Jerk

 

B. 16 min AMRAP
6 Snatch

9 Wall-Balls

12 Pull-ups

 

Tisdag 31 mars

 

A. Test: 15RM Deadlift
B. Test: 1RM TGU

 

B. 60/20 x 3
Test: 2x10m Walking Lunges DB OH
Ring-Rows

Boat 2 Extension + Arch Hold

 

Onsdag 1 april

 

3x 8 min AMRAPs, 2 min vila

 

8 cal Ski-erg (ev rodd)

8 Push-ups

8 Strict Sit-ups

--------------------

16 Jumping Pullups

8/8 Knee to elbow in Sideplank
16 Low Swings

-------------------

8 TTB 

8 Burpees

8 DB Snatches

 

Torsdag 2 april

 

A. Test: 10RM Press

 

B. Test 5RM Push Press

 

C.Test: AMRAP Strict Pull-ups (runt 10 reps)

 

D. Test: 15RM Backsquats

 

 

Fredag 3 april

 

"Team Endurance WOD"

Samma pass som 15 nov 2019
One work/One rest.

 

Min 0-4:

Row/Ski-Erg/Air-Bike

 

Min 4-10:
3 Pull-ups
6 Push-ups
9 Squats

(1 whole lap each)


Min 10-14:

Row/Ski-Erg/Air-Bike


Min 14-20:
2-4-6-8-10-12 o.s.v
Deadlift + Hang Power Clean + Frontsquats
Skivstång eller Kettlebells


Min 20-24:
Row/Ski-Erg/Air-Bike

 

Min 24-30:

3 TTB/HLR
6 Sit-ups
9 Squats

 

 Min 30-36:
60 Thrusters
AMRAP Partner Burpees

 

Pass vecka 13

Publicerad Saturday, March 21, 2020 00:00

Måndag 23 mars

 

A. EMOM 10 min
1-2 Snatch

 

B. 20 min AMRAP
1 Clean
1 Hang Clean
1 Frontsquat
3-5 HSPU
4-8 Kipping Pull-ups

 

Tisdag 24 mars

 

A. 15-10-10-15 Deadlift
3 TGU Sit-ups + 3 Half Kneeling KB Windmill

Change side

 

B. 120/30 x 3
30s Hollow Hold + Walking Lunges DB OH
30s Arch Hold + Archer Row (1-arm Ring-Row)

30s Leaning Plank + Cluster Slam (Squatclean+Thruster+Ball-slam)

 

Onsdag 25 mars

 

A. 20 min AMRAP:
Team of 3.
100 Hanging Leg Raises

100 Box-Jumps
100 Low KBS

 

One person on Double-unders or Rower
One person working on AMRAP
One person resting

 

 

Torsdag 26 mars

 

A. E2M 8 min
10-8-6-4+ Press

 

B. E2M 8 min
5-5-5-5+ Push Press

 

C. E3M 12 min
3-3-3-3+ Jerk
5-5-5-5+ Strict Pull-ups

 

D. E3M 9 min
10-10-10+ Backsquats
8-12 Flyes för baksidan

 

 

Fredag 27 mars

 

Team WOD

 

AMRAP 40 min

 

10 rounds of each block (5 each)
So you work in 60s, then rest 60s while your partner works.

 

30s KB Deadlift

30s Push-ups

 

30s Sit-up

30s Ski-erg

 

30s Jumping Pull-ups

30s Walking Lunges

 

30s Plate GTOH

30s Run 10m

 

 

 

 

Pass vecka 12

Publicerad Sunday, March 15, 2020 09:00

Måndag 16 mars

 

A. E2M 10 min
1 Clean + 1 Hang Clean

3-5 HSPU

 

B. 16 min AMRAP
6 Snatch

9 Wall-Balls

12 Pull-ups

 

Tisdag 17 mars

 

A. 15-15-15-15 Deadlift
4/4 TGU Sit-ups

4/4 Half Kneeling KB Windmill

 

B. 90/30 x 3
Walking Lunges DB OH
AMRAP 10 Ring-Rows + 10 Burpees

AMRAP 10 Ball over shoulder + 10 Squats

 

Onsdag 18 mars

 

A. 4 x 90/90s On/Off

8 Pushups

8 K2E in Plank

8 Squats

AMCAL Ski-Erg

 

B. 4 x 90/90s On/Off

8 Plank Burpees

8 Sit-ups

8 Switch Lunges

AMCAL Row

 

 

Torsdag 19 mars

 

A. E2M 8 min
12-10-6-6+ Press

 

B. E2M 8 min
5-5-5-5+ Push Press

 

C. E3M 12 min
3-3-3-3+ Jerk
5-5-5-5+ Strict Pull-ups

 

D. E3M 9 min
12-10-8+ Backsquats
8-12 Flyes för baksidan

 

 

Fredag 20 mars

 

Team WOD
AMRAP 40 min

 

3 rounds each of:
10 Wall-Balls

5 BBJO

 

3 rounds each of:

5 DB Clean
5 DB Press
5 DB Reverse Lunge

One round right hand, then 1 round left hand

 

1000m Row

 

3 rounds each of:

4 TTB

4 Pull-ups

 

Start over till 40 min Timecap

 

 

Pass vecka 11

Publicerad Wednesday, March 11, 2020 14:48

Måndag 9 mars

 

A. EMOM 10 min
1-2 Snatch

 

B. 20 min AMRAP
1 Clean
1 Hang Clean
1 Frontsquat
4 HSPU
6 Kipping Pull-ups

 

Tisdag 10 mars

 

A. 21-15-9-6+ Deadlift
2/2 TGU

 

B. 60/30 x 3
Walking Lunges, 1KB OH, 1KB Suitcase
Ring-Rows+Hollow Hold
4 Ball over shoulder+2 Burpees

 

Onsdag 11 mars

 

A. 12 min amrap
12 TTB
12 Push-ups
12 Step-ups med DB

 

B. 12 min amrap
12 K2E i planka
12 DB Snatch
12 Squats, 1 DB

 

Torsdag 12 mars

 

A. E2M 8 min
12-10-6-6+ Press

 

B. E2M 8 min
5-5-5-5+ Push Press

 

C. E3M 12 min
3-3-3-3+ Jerk
5-5-5-5+ Strict Pull-ups

 

D. E3M 9 min
12-10-8+ Backsquats
8-12 Flyes för baksidan

 

 

Fredag 13 mars

 

5 rounds in team of 2:
Amrap Pull-ups
Amrap Push-ups

Pass vecka 9

Publicerad Saturday, February 22, 2020 00:00

Måndag 24 februari

 

A. E105s x 6 set

2-3 Snatch (går att välja power utan djup knäböj)

4-8 Kipping Pull-ups

 

B. E2M 10 min 

1 Squat Clean

1 Hang Squat Clean

1 Front Squat

1-5 HSPU

 

C. 6 min AMRAP

8 Alternating DB Snatches, dött stop

6 Ball-Slams

4 Burpee Box-Jump over

 

Tisdag 25 februari

 

A.12-10-8+

Deadlift

2x2/2 TGU (Turkish Get-ups)

 

B. 4 x 35/15s On/Off 

 

Alternera mellan:

Walking 1-arm Lunges with KB, same arm in 35s

1-arm Band Rows, same arm in 35s

 

Landmine Rotations

5 Skier Ball-slams + Pushups

 

Onsdag 26 februari

 

12 min Team AMRAP of:

1 min TTB

1 min Shuffle Runs 10x10m

1 min Dumbell Cleans 2x10/15kg

 

12 min Team AMRAP of:

1 min Pull-ups

1 min Side-Step-Ups

1 min Devil Presses

 

Torsdag 27 februari

 

Huvuddelarna i detta pass är:
Press - Push Press - Jerk (Alla goda ting är tre:)

samt Backsquats.

Du ska höja vikten varje set och på sista står det ett + vilket är samma sak som en AMRAP, alltså så många reps du kan.

B och C startar med en Squat Clean på varje set.

 

...och vi tränar även lite rygg och baksida axlar.

 

A. E2M 8 min

12-10-8-6+ (mål ca 10 reps)
Press

 

B. E2M 6 min

5-5-5+ (mål 5-7 reps)

PushPress

 

C. E3M 12 min

3-3-3-3+ (mål 3-4 reps)

Jerk

5-5-5-5+ (mål ca 10 reps)

Strict Pull-ups

 

D. E3M 9 min

10-8-6+ (mål 10-15 reps)

Backsquats

12 Flyes för baksida axlar.

 

Fredag 28 februari

 

Team WOD, En jobbar och den andra vila.

 

3 varv av:

6 min AMCAL Cardio

 

6 min AMRAP:
2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 etc.

Deadlift

Lateral Burpees

Pass vecka 8

Publicerad Friday, February 14, 2020 13:44

Måndag 17 februari

 

A. E90s x 9 min

2-3 Snatch (går att välja power utan djup knäböj)

4-8 Kipping Pull-ups

 

B. E2M 10 min 

1 Squat Clean

1 Hang Squat Clean

1 Front Squat

1-5 HSPU

 

C. 6 min AMRAP

10 Alternating DB Snatches

8 Wall-Balls

6 Burpees

 

Tisdag 18 februari

 

A.10-8-6+

Deadlift

TGU (Turkish Get-ups)

 

B. 3 x 45/15s On/Off 

 

Alternera mellan:

Walking 1-arm Lunges with KB

1-arm Band Rows

 

Landmine Rotations

Skier Ball-slams

 

Russian Swings

Push-ups on 2KB

 

Onsdag 19 februari

 

You Go, 1Go

 

10 min AMRAP of:

8 TTB

8/8 DB Cleans Clean 15/22,5kg

8 Step-ups with dumbell 15/22,5kg, 50/60cm

 

10 min AMRAP of: 

8 Pull-ups

8/8 DB High Pull 15/22,5kg

8 Hip Exctesion

 

Torsdag 20 februari

 

Huvuddelarna i detta pass är:
Press - Push Press - Jerk (Alla goda ting är tre:)

samt Backsquats.

Du ska höja vikten varje set och på sista står det ett + vilket är samma sak som en AMRAP, alltså så många reps du kan.

A, B och C startar med en Squat Clean på varje set.

 

...och vi tränar även lite rygg och baksida axlar.

 

A. E2M 8 min

12-10-8-6+ 
Press

 

B. E2M 6 min

5-5-5+ 

PushPress

 

C. E3M 12 min

3-3-3-3+

Jerk

5-5-5-5+

Strict Pull-ups

 

D. E3M 9 min

10-8-6+

Backsquats

12 Flyes för baksida axlar.

 

Fredag 21 februari

 

Team WOD, En jobbar och den andra vila.


Timecap 40 min


50 Pull-ups
50 Burpees
50 Höga KB svingar 12/16kg
50 Box-jump overs (över till andra sidan), 2 fötter måste vara på lådan.
50 Ball-slams 6/9kg
50 Pressar 15/20kg (inte pushpress)
50 Ball over shoulder 15/20kg
50 Double-unders eller 150 Single-unders
50 Ball over shoulder 15/20kg
50 Pressar 15/20kg (inte pushpress)
50 Ball-slams 6/9kg
50 Box-jump overs (över till andra sidan), 2 fötter måste vara på lådan.
50 Höga KB svingar 12/16kg
50 Burpees
50 Pull-ups

Resten av tiden: AMCAL Cardio. Välj mellan Ski, Bike och Row. En jobbar åt gången.

 

 

 

Pass vecka 7

Publicerad Saturday, February 08, 2020 00:00

Veckan progg står längre ner. VIll först skriva lite om hur träningen ser ut framöver.

 

Vi kommer nu att ha en ny progg.

En del saker är sig likt och andra olikt.

Något får stanna kvar, något försvinna och något byta plats.
Kul med lite nytt eller hur?:)

 

Måndagar

Snatch, cleans och HSPU, toppat med en WOD med pullups och lite annat gott och blandat, ofta med hantelarbete.

 

Tisdagar

Vi fortsätter vi träna på TGU. Vi lägger även in favoriten Deadlift/Marklyft där.

Vi kommer att fortsätta jobba med utfall med vikter.

Det blir att jobba oss upp till tunga (så tunga man kan) utfall med en vikt över huvudet, sedan 2 vikter över huvudet och sedan

utfall med vikter på bröstet och till sist hängandes längs sidorna.

 

Onsdagar

Som tidigare vecka 7 men från vecka 8 gäller nedan.

På kvällen blir passet ca 45-50 min med start 17.20 och byter namn till metcon (metabolic conditioning)

På morgonen kör vi 60 min och startar passet med någon form av styrkedel.

Metcon kan kort beskrivas som träning av din arbetskapasitet där vi blandar kondition med styrka samtidigt.

 

Det blir liknande upplägg på övningar. Ibland skivstång men mer fokus på gymnastik, hopp på lådor, arbete med hantlar eller kettlebells, hopprep, bollar och annat skoj. Oftast kommer passet innehålla 2-3 metcons.

 

Gå gärna på Pilates efter passet som startar kl. 18.20.

Om ni gör det så kan en återställare med lite salt vara bra (ev magnesium), och eventuellt annan snabbare energi (t.ex. fruktos/maltodextrin och/eller protein i form av vassle eller aminosyror eller fett iform av MCT-olja) då passet blir väldigt långt. Fråga gärna coach för tips. Det behövs snabbupptaglig energi, men kan bli olika rekomendationer på individnivå eller beroende på vad ni har för baseline i er kost.

 

Torsdagar.

Vi fortsätter med Backsquats.

VI har kört en längre period med hög volym.

Nu går vi en i en period där vi ökar på intensiteten.

Till sist om ca 6 veckor går vi in i en perod med maxstyrka, där vi kör få reps och tungt.


Så ordningen har varit och är och blir:
Volym (Många set, inte allt för hög vikt)

Intensitet (ta ut sig i ett set) Här är vi nu.

Maxstyrka (tungt och få reps)

 

Fredagar

Lång härlig Team WOD som vanligt. Vi ska inte ändra detta uppskattade koncept.

 

Lördagar

Ett pass där vi kör styrka och kondition, vi kallar de för Strength & Conditioning men där du oftast även kan välja Boxing.

Strength & Conditioning innehåller det mesta uan skivstång. Många gånger cirkelpass men inte alltid.

En fin blandning av våra tisdags, onsdags och fredagspass:)

 

En del vill kör Strength & Conditioning det och en del Boxing. Lennart Stolpe kommer att hjälpa mig med boxningsdelen.

Han och hans familj har nyliget flyttat till Sälen. Lennart har lång erfarenhet av kampsport+ att han är en supertrevlig kille vilket gör att vi är så glada och tacksamma att få ha honom och hans hjälp i Boxen.

 

Och nu till träningen vecka 7...

 

Måndag 10 februari

 

A. E90s x 9 min

2-3 Snatch (går att välja power utan djup knäböj)

 

B. E2M 10 min 

1 Squat Clean

1 Hang Squat Clean

1 Front Squat

1-5 HSPU

 

C. 10 min You go, I go

6 Kippng Pull-ups

12 Alternating DB Snatches

24 Double-unders (Scale to 6 or 12)

 

Tisdag 11 februari

 

A.12-8-4+

Deadlift

TGU (Turkish Get-ups)

 

B. 4 x 45/15s On/Off

Walking 1-arm Lunges with KB

1-arm Ring-Rows

Landmine Rotations

Russian Swings

 

Onsdag 12 februari

 

20 min AMRAP of:

7 TTB

7/7 Clean & Press with dumbell

14 Step-ups with dumbell

 

Torsdag 13 februari

Ny spännande progg

 

Huvuddelarna i detta pass är:
Press - Push Press - Jerk (Alla goda ting är tre:)

samt Backsquats.

Du ska höja vikten varje set och på sista står det ett + vilket är samma sak som en AMRAP, alltså så många reps du kan.

A, B och C startar med en Squat Clean på varje set.

 

...och vi tränar även lite rygg och baksida axlar.

 

A. E2M 8 min

12-10-8-6+ 
Press

 

B. E2M 6 min

5-5-5+ 

PushPress

 

C. E3M 12 min

3-3-3-3+

Jerk

5-5-5-5+

Strict Pull-ups

 

D. E3M 9 min

10-8-6+

Backsquats

12 Flyes för baksida axlar.

 

Fredag 14 februari

 

Team Endurance WOD

 

A. 5 rounds each 

90s window of:

15 Thrusters 

AMRAP Lateral Burpees

 

Inom 90s ska du utföra 15 thrusters och sedan göra så många burpees över stången som du hinner.

När 90s gått går din kompis in och kör sitt varv.

Räkna ihop hur många laterala burpees ni hinner sammanlagt.

 

B. 3 different AMRAPS.

Each AMRAP is 90s work and then 90s Rest.

 

2 rounds each

90s window of:

15 Pushups

AMCAL Bike

 

2 rounds each

90s window of:

15 Squats

AMCAL Ski

 

2 rounds each

90s window of:

15 Deadlift

AMCAL Row

 

 

 

 

Pass vecka 6

Publicerad Saturday, February 01, 2020 15:28

Måndag 3 februari

 

A. EMOM 7 min

1 Power Snatch + 1 Hang Power Snatch

 

B. Partner up. One work/One rest.

5 rounds of:

10 Power Clean

10 Push Jerks

10 Kipping Pullups (CTB if it´s to easy)

 

 

C. E3M 9 min

5  Deadlift or Clean Pull, silent TnG

60s Landmine Torso Rotation

 


Tisdag 4 februari

 

A. 5 sets of:

2/2 TGU

6 KB Swings

6 KB Cleans

 

Use 2 KB on swings and cleans.

 

B. 4 x 40/20s On/Off

Heavy D-Ball Slams

Walking Lunges with 1 KB OH

Burpee Grasshopper

Ring Push-ups

 

Onsdag 5 februari

 

20 min AMRAP of:

6 TTB

18 Gorilla Rows

36 Double-unders

 

Pilates kl. 18.20.

 

Torsdag 6 februari

 

A. Build up a heavy set of:

Shankle Complex-ish

E2M 10 min

2 rounds of:

1 Deadlift

2 Hang Clean Pulls

1 Hang Clean

2 Jerks

 

B. E2M 18 min

5-4-3 reps Waveloading, 3 waves

Backsquats

Hand stand pushups, skalade varianter för de som behöver.

 

C. 3x

30s 1-arm Band Row + 1-arm Press (same time)

30s 1-arm Band Row + 1-arm Press (same time, change side)

60s Farmers Walk

30s Rest

 

 

Fredag 7 februari

 

Team of 2

 

5 sets of

6 min AMRAPs 

30 cal cardio

AMRAP "Cindy"

 

Rest 1 min

 

 

Lördag 8 februari

 

TBA

 

Pass vecka 5

Publicerad Saturday, January 25, 2020 00:00

Måndag 27 januari

 

A. EMOM 7 min

1 Power Snatch + 1 Hang Power Snatch

 

B. Partner up. One work/One rest.

5 rounds of:

4 Bear Complex rounds (2 in a row per person

20 Pull-ups

 

Bear Complex is:1 Power Clean, 1 Frontsquat, 1 Push Press, 1 Backsquat, 1 Pushpress

 

C. E3M 9 min

5  Deadlift or Clean Pull, silent TnG

60s Landmine Core Rotation

 


Tisdag 28 januari

 

A. 5 sets of:

6 KB Swings

6 KB Cleans

6 Pushups on KB

 

Go heavier than last week.

 

Use 2 KB.

 

B. 3 sets of:
16 Renegade Rows

 

C. 3 x 30/30/30s On/On/Off

30s D-Ball over shoulder + 30s D-Ball Squats

30s TGU Sit-up, right arm + 30s TGU Sit-up, left arm

30s Reverse Lunges KB OH, right arm + 30s Reverse Lunges KB OH, left arm

 

 

Onsdag 29 januari

 

20 min AMRAP of:

8/8 DB (Hantlar) Clean & Jerk

16 Box-jumps

16 Ring-Rows

16 Low Swings 16/24kg

 

Pilates kl. 18.20.

 

Torsdag 30 januari

 

A. Build up a heavy set of:

Shankle Complex-ish

E2M 10 min

2 rounds of:

1 Deadlift

2 Hang Clean Pulls

1 Hang Clean

2 Jerks

 

B. E2M 18 min

5-4-3 reps Waveloading, 3 waves

Backsquats

Hand stand pushups, skalade varianter för de som behöver.

 

C. 3x

30s 1-arm Band Row + 1-arm Press (same time)

30s 1-arm Band Row + 1-arm Press (same time, change side)

60s Farmers Walk

30s Rest

 

 

Fredag 31 januari

 

Team of 2

 

2 rounds of "Angie"

100 Pull-ups

100 Push-ups

100 Sit-ups

100 Squats

 

AMCAL rest of the time-
TC 40 min

 

Lördag 1 februari

 

TBA

 

 

Pass vecka 4

Publicerad Saturday, January 18, 2020 00:00

Måndag 20 januari

 

A. E2M 8 min

3-4 Power Snatch

3-10 kipping pullups

 

B. 1-2-3-4 runds of Bear Complex, partner up. One work/One rest.

1 Power Clean, 1 Frontsquat, 1 Push Press, 1 Backsquat, 1 Pushpress

 

C. E2,5M 10 min

5  Deadlift or Clean Pull, silent TnG

30/30 Landmine Press

 

D. 15-12-9 reps of:

Burpees

Squats

Sit-ups


Tisdag 21 januari

 

A. 5 sets of:

8 KB Swings

8 KB Cleans

4 KB Kneeling to standing (2 reps per ben)

 

Use 2 KB.

 

C. 3 x 40/40/20s On/On/Off

40s Ball Thrusters + 40s 1-arm Lat Pull, half kneeling

40s TGU Sit-up to half kneeling, right arm + 40s TGU Sit-up to half kneeling, left arm

40s KB Snatch + 2 OH Lunges, right arm + 40s KB Snatch + 2 OH Lunges, left arm

 

 

Onsdag 22 januari

 

20 min AMRAP of:

Alternate rounds:

5 Pull-ups

10 Push-ups

15 Squats

 

5 TTB

10 Alternating Pistols

15 High Swings

 

Pilates kl. 18.20.

 

Torsdag 23 januari

 

A. Build up a heavy set of:

Shankle Complex

1 Deadlift

3 Hang Clean Pulls

1 Hang Clean

 

B. E2M 18 min

5-4-3 reps Waveloading, 3 waves

Backsquats

Hand stand pushups, skalade varianter för de som behöver.

 

C. 3x

30s 1-arm Band Row + 1-arm Press (same time)

30s 1-arm Band Row + 1-arm Press (same time, change side)

60s Farmers Walk

30s Rest

 

 

Fredag 24 januari

 

Team of 2

 

Buy in: 20-2 Thrusters (10/10-9/9-8/8 ner till 1/1)

 

Then 3 AMCAPs of 8 min

 

AMCAL Ski/Push-ups

AMCAL Bike/Tuck-ups

AMCAL Row/Wall-Balls

 

Lördag 25 januari

 

A. 3 sets of:

16 Cossac Squats

16 Renegade Rows

 

B. 4x3 min AMRAP, 1 min between rounds

4 Pull-ups

6 Box-Jumps (High Step-ups)

8 Rotational Ball-slams

 

 

 

Pass vecka 3

Publicerad Sunday, January 12, 2020 08:16

Måndag 13 januari

 

A. E2M 8 min

4 Power Snatch

3-10 kipping pullups

 

B. 8 min AMRAP in team. One work/One rest.

1 round of Bear Complex, increace i round every new set.

 

C. E2,5M 10 min

5  Deadlift, silent TnG

30/30 Landmine Press

 

D. 21-15-9 reps of:

Ball-Slam

Push-ups


Tisdag 14 januari

 

A. 5 sets of:

8 KB Swings

6 KB Cleans

4 KB Kneeling to standing (2 reps per ben)

 

Use 2 KB.

 

C. 3 x 30/30/30s On/On/Off

30s Ball Thrusters + 30s Ball over shoulder

30s TGU Sit-up, right arm + 30s TGU Sit-up, left arm

30s KB Snatch + OH Reverse Lunge, right arm + 30s KB Snatch + OH Reverse Lunge, left arm

30s 1-arm Ring-Row, right arm + 30s 1-arm Ring-Row, left arm

 

 

Onsdag 15 januari

 

20 min AMRAP of:

AMRAP Pull-ups

20 cal cardio

AMRAP Push-ups

20 cal cardio

 

Pilates kl. 18.20.

 

Torsdag 16 januari

 

A. Build up a heavy set of:

Shankle Complex

1 Deadlift

3 Hang Clean Pulls

1 Hang Clean

 

B. E2M 18 min

5-4-3 reps Waveloading, 3 waves

Backsquats

Hand stand pushups, skalade varianter för de som behöver.

 

C. 3x

30s Suitcase Walk, LH

30s 1-arm Row, RH

30s Suitcase Walk, RH

30s 1-arm Row, LH

 

Fredag 17 januari

 

Team of 2

 

10 rounds of: (10 each)

You go, i go!

 

10 Ring-Rows

15 Sit-ups

20 Walking Lunges

 

Then: 40 Syncroniced Burpees

 

Then: 40 Cluster (Clean Thruster)

 

AMRAP Rest of the time: 

You go, i go!

 

4 TTB or 8 Boat 2 extension

8 cal Cardio

12 Push-ups

 

Timecap: 40 min

Pass vecka 1

Publicerad Friday, January 03, 2020 09:53

Måndag 6 januari

 

A. EMOM 8 min

Odd minute: 3 Power Snatch

Even minute: 3-10 kipping pullups

 

B. EMOM 8 min

Odd minute: 4 Hang Power Clean + 2 Thrusters

Even minute: 20s Hollow Hold

 

C. E3M 9 min

5  Deadlift, silent TnG

30/30 Landmine Press

 

D. 21-15-9 reps of:

Wall-Balls

Sit-Ups


Tisdag 7 januari

 

A. 5 sets of:

5 KB Clean

10 Reverse Lunge

5 Push-Ups

10 Gorilla rows

 

Use 2 KB.

 

C. 3 x 60/30

5 Burpees + AMRAP Ball over shoulder

5 Burpees + AMRAP Push-ups

5 Burpees + AMRAP Switch Lunges

5 Burpees + AMRAP Ring-Rows

 

Onsdag 8 januari

 

20 min AMRAP of:

3 Strict Pull-ups

6 Kipping Pull-ups

18 KB Snatch

 

Pilates kl. 18.20.

 

Torsdag 9 januari

 

A. Build up a heavy set of:

Shankle Complex

1 Deadlift

3 Hang Clean Pulls

1 Hang Clean

 

B. E2M 18 min

5-4-3 reps Waveloading, 3 waves

Backsquats

Hand stand pushups, skalade varianter för de som behöver.

 

C. 3x

30s Suitcase Walk, LH

30s 1-arm Row, RH

30s Suitcase Walk, RH

30s 1-arm Row, LH

 

Fredag 10 januari

 

Team of 3, 40 min AMRAP

50 Burpee Box jump overs 50/60cm

50 TTB/HLR

100 DB Snatches 15/22,5kg

150 Wall-Balls 6/9kg

150 cal Ski/Bike/Row

Pass vecka 53

Publicerad Friday, December 27, 2019 13:17

Måndag 30 december

 

A. EMOM 10 min

Odd minute: 3 Power Snatch

Even minute: 3-10 kipping pullups

 

B. EMOM 10 min

Odd minute: 5 Hang Power Clean

Even minute: 3-5 Thrusters

 

C. E3M 12 min

5  Deadlift, silent TnG

30/30 Landmine Press

 

D. 21-15-9 reps of:

Plank Burpees

TTB/HLR


Nyårsafton

Kl. 08.00, 09.00 & 10.00

"Fight Gone Bad"

3 rounds for total reps

1 min Wall-Balls 9/6kg

1 min Sumo Deadlift Highpull 35/25kg

1 min Box-jumos 60/50cm

1 min Push-Press

1 min Row for cals

1 min Rest

 

Nyårsdagen

Kl. 18.15

 

Pilates

 

Torsdag 2 januari

 

A. A heavy set of:

Shankle Complex

1 Deadlift

3 Hang Clean Pulls

1 Hang Clean

 

B. E2M 18 min

5-4-3 reps Waveloading, 3 waves

Backsquats

HSPU

 

C. 15-12-9-9-9 reps of:
Ring-Rows

Dumbel Press

 

Fredag 3 januari

 

A.  "CrossFit Open 20.2 -ish Partner WOD"

 

Buy in: 100 cal Cardio machine

 

Open 20.2

10 rounds of:
8 GTOH (Ground to overhead) 43/29kg. Scaled: 29/20kg

10 Bar facing Burpees

 

Buy out: 100 cal Cardio machine

Pass vecka 52

Publicerad Wednesday, December 18, 2019 13:18

Måndag 23 december kl. 10.00-11.00
(Pass utan instruktör kl. 06.30-07.30 och 08.00-09.00)

 

"12 days of Christmas"

1 Burpee

2 Thrusters 2xKB

3 Push Press 2xKB

4 Low Swings 2xKB (swing to shoulder hight)

5 Double-unders

6 Pull-ups

7 Hanging Leg Raises

8 Box-jumps 60/50cm

9 Push-Ups

10 Ball over Shoulder 30/20kg

11 Wall-Balls 9/6kg

12 OH Walking Lunges 10/15kg Plate (10+5kg)

 

Women use 2x12kg KB
Men use 2x16kg KB.

Scale weight if needed.

 

Julafton-Annandag Jul 

Stängt

 

Fredag 27 december kl. 06.30-07.30. 08.00-09.00. 15.30-16.30

 

Team of 2

You maj use Dumbells and Ketlebells instead of barbell.

 

"Fran"
21-15-9 reps of:
Thrusters 40/30kg

Pull-Ups

 

Then..

 

"Elisabeth"
21-15-9 reps of:
Squat-Cleans 60/40kg

Ring-Dips

 

Then..

 

"Freddy Krueger"

21-15-9 reps of:

KB Swings 32/24kg

Burpees

 

Then..

 

"Karen"

150 Wall-Balls.

 

You split everything in 2. So you do half the workouts.

Pass vecka 51

Publicerad Monday, December 16, 2019 11:15

Måndag 16 december

 

A. 1RM Clean & Jerk

 

B. 7 min AMRAP
3-6-9-12-15-18 o.s.v

Wall-Ball shots

Pullups (kipping)

 

 

Tisdag 17 december

 

A. 3RM Deadlift

E2M  min
15-12-9-6-3-3-3... reps

Höj vikten varje set.
 

B. 4 rounds:

20s KB Clean Lunge
20s KB Clean Lunge

20s Plank Burpee

20s Squat Jumps

20s Grass hopper

20s Sit-ups

60s Vila

 

 

Onsdag 18 december

 

Kl. 06.30-07.30

Kl. 08.00-09.00

Kl. 17.30-18.10 (40 min pass)

Kl. 18.15-19.15 Pilates

 

CrossFit Open 20.2

20 min AMRAP
4 Dumbell Thrusters 2x22,5kg/15kg. Scaled: 2x15kg, 2x10kg

6 Toes to bar

24 Double-unders


 

Torsdag 19 december

 

A. Du kan välja mellan ett par tester:

1RM i Snatch

1RM Clean & Jerk
3RM Deadlift

 

B. 3x

15 Ring-Rows

60m Farmers Walk

30s Hollow Hold

 

Fredag 20 december

 

"CrossFit Open 20.2 -ish Partner WOD"

 

Buy in: 100 cal Cardio machine

 

Open 20.2

10 rounds of:
8 GTOH (Ground to overhead) 43/29kg. Scaled: 29/20kg

10 Bar facing Burpees

 

Buy out: 100 cal CArdio machine

Pass vecka 50

Publicerad Saturday, December 07, 2019 19:27

Måndag 9 december

 

A. Clean & Jerk

EMOM 10 min
WU: tom stång + 2 set med flera reps.
Starta sedan klockan. Minst 6 sista set med samma vikt, så du kan höja vikterna på de fösta 1-4 setten om du behöver.

 

B. 
E2M 6 min
Macho Man

 

TUNGT denna gång, försök tyngre varje set!

 

C. 21-15-9-6-3 reps of:
Pull-ups
Wall-Balls

 

Macho Man is:

3 Power Cleans

3 Front Squats

3 Jerk
 

 

Tisdag 10 december

 

A. Deadlift

E2M 14 min
15-12-9-6-3-3-3 reps

Sista två 3:orna är på samma vikt.
 

B. Team of 2 Wod

12 min AMRAP

12 Heavy D-Ball Squats, ball on shoulder

24 Step over Box

36 Ring-Rows

 

 

Onsdag 11 december

 

Kl. 06.30-07.30

Kl. 08.00-09.00

Kl. 17.30-18.10 (40 min pass)

Kl. 18.15-19.15 Pilates

 

20 min AMRAP
4 Wall-Walks

8 Alternating Pistols

12 TTB/HLR


 

Torsdag 12 december

 

A. EMOM 10min

1 Snatch + 1 Hang Snatch

 

B. E2M 18 min Wave loading,

Clean & Jerk 

3 vågor av 3-2-1 reps på jerken.

 

C. 3x

Rear delts & trap flyes

 

Fredag 13 december

 

"Partner WOD"

 

Buy in: 200 Double-unders

30 min AMRAP:

40 Burpees

40 Power Cleans

30 Burpees

30 Power Cleans

20 Burpees

20 Power Cleans

Buy out: 200 Double-unders

 

Rest of the time: AMCAL Cardio machine

 

Increase the weight with 5kg on the barbell every new "round"
Ex: 25-30-35kg, 35-40-45kg, 50-55-60kg

Pass vecka 49

Publicerad Sunday, December 01, 2019 00:00

Måndag 2 december

 

A. Clean & Jerk

EMOM 10 min
WU: tom stång + 2 set med flera reps.
Starta sedan klockan. Minst 6 sista set med samma vikt, så du kan höja vikterna på de fösta 1-4 setten om du behöver.

 

B. 
Min 1-8
EMOM Macho Man

 

TUNGT denna gång!

 

Min 8-16
AMRAP:

2 Burpees

4 Strict Pullups

8 Wall-Balls
 

Macho Man is:

3 Power Cleans

3 Front Squats

3 Jerk
 

 

Tisdag 3 december

 

A. Deadlift

E2M 12min
15-12-9-6-4-2-2 reps
 

B. 3 x 35/15s On/On/Off

Verical Ball Throws 
Kipping TTB/HLR

Ball over shoulder

Ring-Rows

 

C. 3x 20/20/20
Split squats
Burpees

Sit-ups

 

 

Onsdag 4 december

 

Kl. 06.30-07.30

Kl. 08.00-09.00

Kl. 17.30-18.10 (40 min pass)

 

20 min AMRAP
"Cindy"

5 Pullups
10 Pushups

15 Squats

 

Premär kl. 18.15-19.15

Pilates
 

Torsdag 5 december

 

A. EMOM 10min

1 Snatch + 1 Hang Snatch

 

B. E2M 18 min Wave loading,

Clean & Jerk 

3 vågor av 3-2-1 reps på jerken.

 

C. 4x

Rear delts & trap flyes

 

Fredag 6 december

 

"Partner WOD"

 

30 min AMRAP:

Varv 1: 5 by 5 Thrusters

Varv 2: 5 by 5 Power Cleans

VArv 3: 5 by 5 Deadlift

Höj vikten på stången 5 ggr. Båda ska göra 5 reps var på varje vikt.

25 Synchronized Burpees

50 cal Rower/Ski-Erg/Air-Bike

Pass vecka 48

Publicerad Monday, November 25, 2019 00:00

Måndag 25 november

 

A. Clean & Jerk

EMOM 10 min
WU: tom stång + 2 set med flera reps.
Starta sedan klockan. Minst 6 sista set med samma vikt, så du kan höja vikterna på de fösta 1-4 setten om du behöver.

 

B. 
Min 1-8
EMOM Macho Man

 

Min 8-16
AMRAP:

8 Wall-Balls
8 Pullups
 

Macho Man is:

3 Power Cleans

3 Front Squats

3 Jerk
 

 

Tisdag 26 november

 

A. Deadlift

E2M 12min
15-12-9-6-4-4-4 reps
 

De första 4 setten med 15 till 6 reps är Warm-ups sets och de sista 3 setten är Working Sets.
T.ex 35-45-55-65-75-75-75kg.

Vi kommer jobba med samma viker och höja från 2 till 4 reps på de sista 3 set.
Nästa vecka ska du göra en 2:a med en högre vikt.

 

B. 3 x 60/30s On/On/Off

3 Verical Ball Throws + 1-arm KB-swings
3 Ball Deadlifts + 5 Pushups + 2 Jump over Ball

2/2 Side Ball Throws + 1-arm Band Row 

 

C. Split Squats + Burpee finnisher

 

 

Onsdag 27 november

 

A. Hanstand walk, fötter på låda.

 

B. Cirkelträning

 

 

Torsdag 28 november

 

A. EMOM 10min

1 Snatch + 1 Hang Snatch

 

B. E2M 18 min Wave loading,

Clean & Jerk 

3 vågor av 3-2-1 reps på jerken.

 

C. 3x

10 Sittande Hantel Pressar. Armbågar rakt ut
12-15 Bent over Dumbell Row

 

Fredag 29 november

 

"Partner WOD"

 

30 min AMRAP:

50 cal Rower/Ski-Erg/Air-Bike

50 Burpee Box-Jump Over

50 Dumbell Snatch (reps per arm)

Pass vecka 47

Publicerad Saturday, November 16, 2019 06:31

Måndag 18 november

 

A. Clean & Jerk

EMOM 10 min
WU: tom stång + 2 set med flera reps.
Starta sedan klockan. Minst 6 sista set med samma vikt, så du kan höja vikterna på de fösta 1-4 setten om du behöver.

 

B. Partner WOD

10 rounds of "Macho Man"
100 Pull-ups (focus on kipping)
100 Wall-Ball shots

 

Dela på passet. Ni gör 5 Macho Man rundor var (hela rundor med fokus på TnG), gå sedan vidare till Pullups och dela på 100 reps. Ni delar upp hur ni vill, Samma med Wall-Ball shots,

 

Macho Man is:

3 Power Cleans

3 Front Squats

3 Jerk
 

 

Tisdag 19 november

 

A. Deadlift

E2M 12min
15-12-9-6-3-3-3 reps
 

De första 4 setten med 15 till 6 reps är Warm-ups sets och de sista 3 setten är Working Sets.
T.ex 35-45-55-65-75-75-75kg.

Vi kommer jobba med samma viker och höja från 2 till 4 reps på de sista 3 set. Så nästa vecka behåller du vikterna men kör 

4:or i slutet.

 

B. 3 x 30/30/30s On/On/Off

Plank Burpee + Ball over shoulder + Rest
Plank Burpees + Straight leg crunches + Rest

1-arm Band Row + 1-arm Band Row + Rest

 

C. Split Squats finnisher

 

 

Onsdag 20 november

 

A. Hanstand walk, fötter på låda.

 

B. Cirkelträning

 

 

Torsdag 21 november

 

A. 1 Snatch + 1 Hang Snatch

E2M 10 min,

 

B. Clean & Jerk 

E2M 18 min Wave loading,
3 vågor av 3-2-1 reps på jerken.

 

C. 3x

10 Sittande Hantel Pressar. Armbågar rakt ut
12-15 Bent over Dumbell Row

 

Fredag 22 november

 

"Partner WOD"
Stång eller hantlar på passet.


40 Strict Press

40 Walking Lunges 
40 Push Press 
40 Walking Lunges 

40 Jerk or Push Press 

40 Walking Lunges 

 

40 cal Row/Ski-Erg/Air-Bike

 

40 Hang Power Cleans 
40 Step over Box
40 Front Squats
40 Step over Box
40 Deadlifts

40 Step over Box

 

40 cal Row/Ski-Erg/Air-Bike

 

40 Pull-ups

40 Squat jumps

40 TTB/HLR
40 Squat jumps
40 Hanging Side Raises

40 Squat jumps

 

40 cal Row/Ski-Erg/Air-Bike

Pass vecka 46

Publicerad Sunday, November 10, 2019 06:50

Måndag 11 november

 

A. Clean & Jerk

EMOM 10 min

 

B. "Macho Man" and Pull-ups

EMOM 16 min

 

Odd minutes: Macho Man 

3 Power Cleans

3 Front Squats

3 Jerk

Even minutes:
4-12 Pull-ups (kipping)

 

Målet idag är att höja vikten något sedan förra veckan.
Jobba med flytet, känslan, timingen med stången och dina pull-ups.

 

Vi kommer att jobba med Macho Man i några veckor framöver.
I orginalet kör du ett varv EMOM till fail och Rx:d vikterna är mkt 
tunga 83kg/61kg men vi utgår från 70% av vad ni körde på A delen.
Som ni ser så kör vi varannan minut macho man och varannan minut kipping pullups.

 

Tisdag 12 november

 

A. Deadlift

E2M 12min
15-11-8-5-2-2 reps
 

De första 4 setten med 15 till 5 reps är Warm-ups sets och de sista 2 setten är Working Sets.
T.ex 35-45-55-65-75-75kg.

Vi kommer jobba med samma viker och höja från 2 till 4 reps på de sista 2 set. Så nästa vecka behåller du vikterna men kör 

3:or i slutet.

 

B. 3 x 40/20s On/Off

2 Ball over shoulder + 2 Lateral Burpees

2 Gorilla Rows - 2 Burpee Deadlift
2 Push-ups + 2 Plank Burpees

Devil Press

Deck Jumps

 

 

Onsdag 13 november

 

A. 3 x 30/15s

Bar Hold, Hollow to Arch

Hollow Hold

 

B. Work on Handstand Walk, feet on a Box

 

C.  3 x 30/15s

Gymnastic Kipp Swing
Support, on Boxes or Rings


C. 10 min work:

10 Alternating Pistols

10 Kipping Hanging Leg Raises

30 Double-Unders/Single-Unders
 

 

Torsdag 14 november

 

A. 1 Snatch + 1 Snatch Balance + 1 OHS

E2M 10 min,
1-2 reps på varje övning. Du kan t.ex. göra 2 Snatch + 1 SB + 1 OHS

 

B. Clean & Jerk 

E2M 18 min Wave loading,
3 vågor av 3-2-1 reps

 

C. 3x

10 Sittande Hantel Pressar. Armbågar rakt ut
12-15 Bent over Dumbell Row

 

Fredag 15 november

 

"Team Endurance WOD"
One work/One rest.

 

Min 0-4:

Row/Ski-Erg/Air-Bike

Min 4-10:
3 Pull-ups
6 Push-ups

9 Squats

 

(1 whole lap each)

 

Min 10-14:

Row/Ski-Erg/Air-Bike

 

Min 14-20:
2-4-6-8-10-12 o.s.v
Deadlift + Hang Power Clean + Frontsquats
Skivstång eller Kettlebells

 

Min 20-24:
Row/Ski-Erg/Air-Bike

Min 24-30:

3 TTB/HLR
6 Sit-ups
9 Squats

 

Min 30-36:
60 Thrusters
AMRAP Partner Burpees
 

Pass vecka 45

Publicerad Friday, November 01, 2019 00:00

Måndag 4 november

 

A. Clean & Jerk

EMOM 10 min

 

B. "Macho Man" and Pull-ups

EMOM 16 min

 

Odd minutes: Macho Man 

3 Power Cleans

3 Front Squats

3 Jerk

Even minutes:
4-12 Pull-ups (kipping)

 

Vi kommer att jobba med Macho Man i några veckor framöver.
I orginalet kör du ett varv EMOM till fail och Rx:d vikterna är mkt 
tunga 83kg/61kg men vi utgår från 70% av vad ni körde på A delen.
Som ni ser så kör vi varannan minut macho man och varannan minut kipping pullups.

 

Tisdag 5 november

 

A. Deadlift

E2M 14min
15-12-9-6-3-3-3 reps
 

De första 4 setten med 15 till 6 reps är Warm-ups sets och de sista 3 setten är Working Sets.
T.ex 35-45-55-70-80-80-80kg.

Så man kan säga att ni har kört 3x3 marklyft:)

 

B. 4 x 40/20s On/Off

Ball Walk, frontracked

Ring-Rows
Lunges

Devil Curls

Rest

 

 

Onsdag 6 november

 

A. 3 x 30/15s

Bar Hold, Hollow to Arch

Hollow Hold

Handstand Hold against wall

 

B.  3 x 30/15s

Gymnastic Kipp Swing
Ring-Hold

Plank walk outs

C. 10 min work:

8 Alternating Pistols

8 Kipping Hanging Leg Raises

32 Double-Unders/Single-Unders
 

 

 

Torsdag 7 november

 

A. 1 Snatch + 1 Snatch Balance + 1 OHS

EMOM 10 min, 1-2 reps

 

B. Clean & Jerk + Hang Cleans

E2M 14 min Wave loading,
3 x 3-2-1 reps

 

C. 3x

6-8 Press behind the neck.
8-10 Bent over Barbell Row, clean grip

 

Fredag 8 november

 

A. 3 Team Endurance Wods

2 min rest between wods.

 

A1. 9 min window

Buy in: 30/24 Cal Row Machine

AMRAP:
21 Thrusters
21 Burpees

 

A2. 9 min window

Buy in: 30/24 Cal Air Bike

21 KBS

7 Burpee Box-Jumps

 

A3. 9 min window

Buy in: 30/24 Cal Ski Erg
21 Push-ups

21 Sit-ups

Pass vecka 44

Publicerad Thursday, October 24, 2019 00:00

Måndag 28 oktober

 

A. 1 rep max in
1 Clean + 2 Jerk

 

B. Team of 2
20 min AMRAP of:

30 Deadlift (Samma vikt som A eller något högre, men ska kännas lätt i början)

20 Wall-Balls
15 Pull-ups

 

 

Tisdag 29 oktober

 

A. 3 sets of:
12/12 Landmine Press

6/6 Split-Squats

 

B. 4 rounds of:
16 1-arm Push Press, KB or DB
32 Walking Lunges

 

B. 2 st Tabatas 16x20/10s = 8 min totalt
Alternera mellan:
Ring-Rows
K2E in Plank

 

 

Onsdag 30 oktober

 

A. Gymnastic circuit training.

 

 

Torsdag 31 oktober

 

A. 5RM i Overhead squat

 

B. 3RM i Frontsquat

 

C. 3x
12-15 Hantel roddar (reps per arm)
12-15 Pushups

 

Fredag 1 November

 

Team WOD

 

First:

15-12-9 reps of:

Wall-Balls 9/6kg (skalad: 6/4kg)

Hang Power Cleans Rxd 30/20kg (skalad: 20/15kg)


Then:

80 Thrusters Rxd 40/30kg (skalad: 30/20kg)

80 Sit-ups

2 min synconiced Burpees

60 Ball-Slams 9/6kg (skalad: 6/4kg)

60 Pullups (skalat: gummiband)

2 min synconiced Burpees

40 Box-Jumps 60/50cm

40 KBS 32/24kg

2 min synconiced Burpees

 

Then:

4 min Amacal Ski-Erg, Rower or Air-Bike 

 


 

 

Pass vecka 43

Publicerad Sunday, October 20, 2019 09:54

Sista veckan som vi kör 1´+2 C&J E75s och nästa vecka testar vi 1RM i 1+2 C&J.
Nästa vecka blir även mer typisk "CrossFt". Ska bli kul!

 

Måndag 21 oktober
 "Classic" with a Team WOD

 

A. E75s x 6 set

1 Clean & 2 Jerk
 

B. Team of 2. No rest between B and C.

6-8-10 reps av:
Backsquats
Strict Pullups

 

C. 6-8-10 reps av:
Deadlifts

Wall-Balls - Double reps, so 12-16-20 reps

 

Tisdag 22 oktober

"3D"

 

A. Ännu en revanch:) Alternera mellan:
10->1 Clean & Press, reps per arm
Diferent core excercises

 

C. 3 set med 120s arbete/30s vila
EMOM 5 Burpees,

D-Ball Walk on shoulder

Matrix Lunges
1-arm Band Rows

 

 

Onsdag 23 oktober

"Gymnastics"

 

Circuit training with gymnastic movements.

 

 

Torsdag 24 oktober
"Weightlifting"


A. E2M 10 min
2-3 Snatch Balance, paus i botten
Klarar du inte denna övning så kör Snatchgrip Thrusters eller annat alternativ.


B. E90s x 7 set

2 Front Squats

6 Ring-Rows

 

D. 3 set:
6-8 Press behind the neck 
8-10 Barbell Row, paus mot bröstet

 

E. 40 Curls or Puhups

 

 

Fredag 25 oktober

"Endurance"

 

60s Warm-up + 3 x 30/30s on each station
4 min total/Station

 

Air-Bike

 

Burpees (warm up: mjuka lugna reps)

Rower

 

Ball-Slams (Warm up: 3 stenhårda kast, vila 5 andetag)

 

Ski-Erg

 

Jumping-Pullups (Warm up: Ring-Rows eller Band Rows)

Pass vecka 42

Publicerad Saturday, October 12, 2019 07:09

Måndag 14 oktober
 "Classic" with a Team WOD

 

A. E75s x 6 set

1 Clean & 2 Jerk
 

B. Team of 2. No rest between B and C.

4 rounds of:
7 Backsquats
7 Pullups, kipping or strict

 

C. 3 rounds of:
7 Deadlifts

14 Wall-Balls

 

Tisdag 15 oktober

"3D"

 

A. Revanch på denna. Alternera mellan:
10->1 Dumbell Snatch (Hantel ryck), reps per arm
Diferent core excensises

 

B. 3 set av:
5/5 reps 1 Side Lunge + 3 One-arm row

 

C. 3 set med 90s arbete/30s vila

D-Ball Walk

Landmine Press

Walking Squats

 

 

Onsdag 16 oktober

"Gymnastics"

 

Circuit training with gymnastic movements.

 

 

Torsdag 17 oktober
"Weightlifting"


A. E2M 10 min
2-3 Snatch Balance, paus i botten
Klarar du inte denna övning så kör Snatchgrip Thrusters eller annat alternativ.


B. E90s x 7 set

2 Front Squats

6 Ring-Rows

 

D. 3-4 set:
6-8 Press behind the neck 
8-10 Barbell Row, paus mot bröstet

 

E. 40 Curls

 

 

Fredag 18 oktober

"Endurance"

 

Förra veckans pass var så populärt och bra så vi kör en repris med några nya övningar.

 

90/30, 60/30, 30/30s ON/OFF
På varje station kör du först 90s och vilar sedan 30s, efter det kör du 60s och vilar 30s och till sist kör

du järnet i 30s.

 

10 KBS + 5 Fällkniv

 

Air-Bike

 

10 Squats + 5 Push-ups

 

Ski-Erg 

 

10 Ring-Rows/Pullups + 5 Burpee Box Jumps

 

Rower 
 

 

 

Pass vecka 41

Publicerad Saturday, October 05, 2019 06:23

Måndag 7 oktober
 "Classic" with a Team WOD

 

A. E75s x 6 set

1 Clean & 2 Jerk
 

Team of 2:

First 5 rounds of:
5 Strict Pullups
5 Backsquats

..and then 5 rounds of:
5 Kipping Pull-ups
5 Deadlifts
 

Tisdag 8 oktober

"3D"

 

A. Alternera mellan:
10->1 Dumbell Clean & Jerk, reps per arm
5/5 Wood Chopper

 

B. 3 set av:
1 Clean + 2 Lunges, 1 Clean + 2 Side Lunges, 1 Clean + 2 Reverse Lunges
Use a KB and hold it with right hand, move your left leg. Then do the same thing with the other side.

 

C. 3 rundor med 30s+30s Arbete/30s Vila 

30s Lunges matrix + 30s Lunges matrix

30s 1-arm Band Row + 30s 1-arm Band Row
30s D-Ball Side Throws + 30s Grasshopper
30s Landmine Press + 30s Landmine Press

 

 

Onsdag 9 oktober

"Gymnastics"

Circuit training with gymnastic movements.

 

 

Torsdag 10 oktober
"Weightlifting"


A. E2M 10 min
2-3 Snatch Balance, paus i botten
Klarar du inte denna övning så lägger vi in en Clean övning + mobilisering.


B. E90s x 7 set

2 Front Squats

6 Ring-Rows

 

D. 4 set:
6-8 Press behind the neck 
5 Barbell Curl
8-10 Barbell Row, paus mot bröstet

 

 

Fredag 11 oktober

"Endurance"

 

90/30, 60/30, 30/30s ON/OFF
På varje station kör du först 90s och vilar sedan 30s, efter det kör du 60s och vilar 30s och till sist kör

du järnet i 30s.

 

Jumping Pull-ups

 

Air-Bike

 

Ski-Erg 

 

Rower 
 

5 Hanging leg raises + 20 Mountain Climbers

 

Jumprope 
 

Pass vecka 40

Publicerad Saturday, September 28, 2019 00:00

Måndag 30 september
 "Classic" with a Team WOD

 

A. Minut 0-10
Bygg upp ett tungt set av 1 Clean + 3 Jerks
(5-7 set)
 

 

B. Minut 1-16
Bygg upp ett lagom tungt set av 5 Deadlifts
(3 set, ev 4 set om du har ett extremt gap mellan vikterna i A och B)

 

C. "40-års kris" - The Ultimate Full Body Pump Workout.

 

Team wod Chipper For Pump.

 

40 Dumbell Curls

40 Ring-Rows

40 Banded Curls
40 Jumping Pull-ups, supinerat

40 Backsquats 

40 Deadlifts (Samma vikt som BS) 

40 Push Downs
40 Front Raises

40 Push-ups

40 Hanging Leg Raises

 

En jobbar och en vilar.
Försök ligga på 2 min per station utom Backsquats, 4 min.
Kör ca 10 reps på 30s och byt så håller ni rätt pace i passet och lagom pace på repsen.
 

Tisdag 1 oktober

"3D"

 

A. Alternera mellan:
10->1 Dumbell Snatch with rotation
1->10 Strict Pull-ups eller Ring-Rows

 

B. 3 set av:
10 KB Clean + 5 Reverse Lunge, per sida
10 Grasshoper

 

C. 3 rundor med 60s Arbete/60s Vila 
20s Ball Throw + 20s Ball over shoulder + 20s Frontrack Hold
20s 1-arm Row + 20s 1-arm Row + 20s Row Hold
20s 1-Arm Press + 20s 1-Arm Press + 20s Press Hold

 

 

Onsdag 2 oktober

"Gymnastics"

TBA

 

 

Torsdag 3 oktober
Weightlifting


A. E2M 10 min
3 Snatch Balance
Klarar du inte denna övning så lägger vi in en Clean övning + mobilisering.


B. E90s x 7 set

2 Front Squats

5-6 Strict Pull-ups eller Ring-Rows

 

D. 4 set:
6-8 Press behind the neck 
8-10 Barbell Row, paus mot bröstet

30/30s Side Plank

 

 

Fredag 4 oktober

 

Jobba i par, en åt gången


90s Rower 
60s Rower
30s Rower

 

90s Jumprope 
60s Jumprope 
30s Jumprope 


90s Ski-Erg 

60s Ski-Erg 

30s Ski-Erg 

 

90s 7 Push-ups + 7 HöftLyft 

60s 7 Push-ups + 7 HöftLyft 

30s 7 Push-ups + 7 HöftLyft  

 

90s Air-Bike 

60s Air-Bike

30s Air-Bike 

 

90s KB-Clean

60s KB-Clean

30s KB-Clean 

Pass vecka 39

Publicerad Thursday, September 19, 2019 14:33

Måndag 23 september

 

A. E90s x 6

1 Clean + 3 Jerk
.
B. E90s x 4

1 Clean + 2 Frontsquats

 

C. 12 min AMRAP:

2-4-6-8 o.s.v reps av
Deadlift
Pull-Ups
Wall-Ball Shots
 

 

Tisdag 24 september

 

A. Jobba med en partner. 3 set av:
30/30s Short Lunges, 2 DB Ground to shoulders
Pallof Press

 

B. 3 set av:
8/8 En-bens RDL med 2 KB

8-10 Push-ups, AMRAP på sista set
Ca 60s vila

 

C. 3 rundor med 60/30s ON/OFF

30s Ring-Rows (False Grip) + Front Leaning Rest
30s Switch Lunges + Run

30s Ball Over Shoulder + 30 Burpees 

30s 1-arm Thruster, right side + 30s 1-arm Thruster, left side.

 

 

Onsdag 25 september

 

A. 4 sets of:
3-4 reps Strict Pullups, tempo: 51X1

6x 5/5 Sitting Static Leg Raises

 

B. Jobba 2 och 2

3 sets of:

False-Grip Ring-Rows, Börja lätt med fler reps och öka sedan motståndet (stå längre fram) och sänk repsen om det krävs.

 

C. Jobba 2 och 2

3 sets of:
5-8 Muscle-up övergånger i ringar (eller gummiband)

 

D. Jobba 2 och 2

3 sets of:
Jobba från djupet i en Ring-Dip upp till Ring-Support
Det går att använda gummbamd eller använda boxar.

 

C. 60s/30s 3 rounds of:
60s Single-unders/Double-Unders

60s Straight leg Sit-ups, weight overhead

30s Arch Hold + 30s Plank Burpees
 

 

Torsdag 26 september


A. 2 set av:
8-10 Overhead Squats med fokus på smalare grepp och inte höja vikten.
10-12 reps En-arms lats drag


B. E2,5M 10 min
1 Clean + 5->2 PushPress + 2 Frontsquats
Första set gör du 5 PP, andra set 4 PP o.s.v till 2 PP

 

C. EMOM 5 min
5 Backsquats, flytande rörelse utan paus

 

D. E2,5M x 3 set:
8-10 reps
Curl
Press 

 

E. 1 set AMRAP Hantel Roddar

 

Fredag 27 september

 

Jobba i par, en åt gången


5 min Rower 
3 min Walking Lunges
2 min Vila


5 min Ski-Erg 
3 min Push-ups
2 min Vila

 

5 min Shuffle-runs (10m) 
3 min Jumping kipping Pull-ups
​​​​​​​2 min Vila


5 min Air-Bike 
3 min Sit-ups
​​​​​​​2 min Vila

 

Pass vecka 38

Publicerad Saturday, September 14, 2019 06:08

Måndag 16 september

 

A. E90s x 6

1 Clean + 3 Jerk
.
B. E90s x 4

1 Clean + 2 Frontsquats

 

C. 12 min AMRAP:

6 Burpees
12 Wall-Balls

6 Burpees

12 Pull-ups

6 Burpees

12 Sit-ups

 

Tisdag 17 september

 

A. Jobba med en partner. 3 set av:
8/8 Pumpande Split Squats (grund, djupare, djup) Timekeeper.
Band Rows, strikta utand rotation. Stå paralellt. Jobba under tiden din partner jobbar.

 

B. 3 set av:
8/8 En-bens RDL med 2 KB

15-20 Pushups med olika hand positioner, variera själv (vrid även händer)
Ca 60s vila

 

C. 4 rundor med 30/20s ON/OFF

Squat Jumps
Ring-Rows

Ball Over Shoulder

Push-up 2 Plank

 

Onsdag 18 september

 

A. E2M i 8 min
3-4 reps Strict Pullups, tempo: 51X1

20-30s Support på Boxar

 

B. 3 sets of:

6x 5/5 Sitting Static Leg Raises
Muscle-Ups övergångar i Ringar

 

C. 3-4 rounds of:
60s Single-unders/Double-Unders

60s Straight leg Sit-ups, weight overhead

60s Jumping Pull-ups, kipp style

Vila resten av minuten och mellan övningarna om du inte orkar.

 

Torsdag 19 september


A. 2 set av:
8-10 Overhead Squats med fokus på smalare grepp och inte höja vikten.
10-12 reps En-arms lats drag


B. E2M i 6 min
2x Bear Complex: 1 Powerclean + 1 Frontsquat + 1 Pushpress + 1 Backsquat + 1 Pushpress
Höj vikten varje set (3 ggr alltså)

 

C. EMOM 5 min
5 Backsquats, flytande rörelse utan paus

 

D. 3 sets of:
8-10 Curl + Press (Ev Pressa fler reps)

 

E. 1 set AMRAP Hantel Roddar

 

Fredag 20 september


5 min Rower 

1.5 min Rest

5 min AMRAP 1

1.5 min Rest
5 min Ski-Erg 

1.5 min Rest

5 min AMRAP 2

1.5 min Rest
5 min Air-Bike 

1.5 min Rest

5 min AMRAP 3

1.5 min Rest

 

AMRAP 1: 5 Ball Throw over Bar + 10/10 Band Rows + 15 Russian Twist 
AMRAP 2: 5 High Box-Jumps + 10 Heavy Atlas Stones +15 Push-ups  
AMRAP 3: 5 Devil Presses + 10x10m Shuffle Run + 15 Sit-ups


 

Pass vecka 37

Publicerad Friday, September 06, 2019 13:39

Måndag 9 september

 

A. E90s x 6

1 Clean + 3 Jerk

B. E90s x 4

1 Clean + 2 Frontsquats

 

C. 2 rounds of:

60s of: 5 Power Cleans + AMRAP Lateral Burpees
60s Rest

60s of: 5 Front Squats + AMRAP Pullups

60s Rest

60s of: 5 Jerks + AMRAP Box-Jumps 

60s Rest

 

D. Assistans arbete:
3x 8-10 Bottom-up KB Press

 

Tisdag 10 september

 

A. 3 set av:
3 reps (grund, djupare, djup) av Split Squats med 8 olika fotpositioner
Lika med andra benet
10 Pallof Press

 

B. 4 set av:
8/8 En-bens RDL med 2 KB

10-16 Pushups med hand på KB

 

C. 3 rundor med 30s/30s/30s av Höger sida/Vänster sida/Vila

Band Rows
D-Ball Side Throws

3 pos Knees 2 Elbows

Excentric Step-up

 

Onsdag 11 september

 

 

A. E3M i 9 min
4-6 Strict Pullups, tempo: 51X1
30s Hollow Hold + 30s Arch Hold
20-30s Support på Boxar

 

B. 3-4 sets of:

6x 5/5 Sitting Static Leg Raises
Banded Muscle-ups

 

C. 4 rounds of:
60 Single-unders/Double-Unders

1 Wall-Walk

10 Jumping Pull-ups, kipp style, from arch to hollow.

 

 

Torsdag 12 september


A. 2 set av:
8-10 Overhead Squats med fokus på smalare grepp och inte höja vikten.
12-15 reps En-arms lats drag


B. E2M i 6 min
2x (1 Clean + 2 Thrusters)
Höj vikten varje set (4 ggr alltså)

 

C. EMOM 5 min
5 Backsquats, flytande rörelse utan paus

 

D. 3 set av:
10-10-10+ En-arms Roddar
10-10-10+ Sittande Axel Pressar

 

Fredag 13 september


4 min Rower + 2 min KB Complex*+ 2 min Rest
4 min Ski-Erg + 2 min KB Complex* + 2 min Rest
4 min Air-Bike + 2 min KB Complex* + 2 min Rest

4 min Run (indoor) + 2 min KB Complex* + 2 min Rest

* 6 reps of each movement: High Swings, Goblet Lunges, In & Outs, 2 Hand Presses

Pass vecka 36

Publicerad Saturday, August 31, 2019 17:31

Måndag 2 september

 

A. E90s x 7

1 Clean + 3 Jerk

B. E90s x 4

1 Clean + 2 Frontsquats

 

C. 5-6-7-8-9-10 reps av:

Pull-ups
Sit-ups med raka ben
Box-Jumps

 

D. Assistans arbete:
E2M i 6 min
8-12 Sittande Axelpressar

 

Tisdag 3 september

 

A. 4 set av:
3 reps av 3 fot positioner av utfall, hantel på sidan av fot.
8-12 En-arms Band Bröst Pressar

 

B. 4 set av:
8/8 En-bens RDL med D-ball i famnen

16 alternerande Push-Ups, med hand på D-ball.

 

C. 4 rundor med 30s/20s Arbete/Vila

D-Ball over shoulder
Plank Burees med 5s paus i plank position

In & Out jumps

Statisk Rodd, scapula retracted.

 

Onsdag 4 september

TBA (To be anounced)

 

Torsdag 5 september


A. 3 set av:
5-8 Overhead Squats med fokus på smalare grepp och inte höja vikten.
3 olika ryggövningar med gummiband mellan; En-arms lats drag, Latsdrag, Roddar. 15-20 reps per övning.

B. E2M i 6 min
2x (1 Clean + 1 Hang Clean)
Höj vikten varje set (3 ggr alltså)

 

C. EMOM 5 min
5 Backsquats, flytande rörelse utan paus

 

D. 3 set av:
10-10-10+ En-arms Roddar
10-10-10+ En-arms Pressar

 

 

Fredag 6 september

 

A. 3 set AMRAPS, ingen paus.

A1. 10 min AMRAP
12 Deadlifts
10 Box-Step-Ups
8 Handrelease Push-Ups

A2. 10 min AMRAP
12 Jumping Pull-ups
10 Walking-Lunges, 2 x KB/DB

8 Curls

 

A3. 10 min AMRAP

12 Sit-ups

10 Ball-Slams

8 Hanging Leg Raises

 

Pass vecka 35

Publicerad Friday, August 23, 2019 15:46

Måndag 26 augusti

 

A. Bygg upp ett tung set av:
1 Clean & 3 Jerk

 

B. "Team Graceful Cindy"
20 min AMRAP:
3 C&J 60/40kg or 70% of A.
1 round Cindy.

1 round Cindy is:
5 Pullups + 10 Pushups + 15 Squats

 

Tisdag 27 augusti

 

A. 3-4 set. Jobba i par.

4 reps x 4 fotpositioner 1-arm Thruster

 

B. 3-4 set.
5/5 Windmill 
Side Lunges, 3 fotpositioner.

 

C. 3 rounds,

30s Tire Flips
30s Walking Lunges
30s Rest

30s Ring-Rows
30s Sandbag Throws
30s Rest

30s Tuck-ups
30s Battleropes
30s Rest

 

Onsdag 28 augusti

 

A. 3 set i par av:
5 Strict Pull-ups
15-20s Tuck-sit

 

B. 3-4 set i par av:
5/5 Seated straigh leg lifts 

5 Muscle-up övergångar med gummiband

 

C. 3-4 rounds of:

10 Tuck Rocks

10 Plank leans
5-10 Hanging Scapula depression

30-45s Jumprope

 

Torsdag 29 augusti

 

A. Establish a Heavy set of:
2 Backsquats
TC 12 min

 

B. E2,5M i 10 min
6 Backsquats @ 80% of A
5/5 Bottom-up KB Press

 

C. E2M i 6 min
8-12 Seated Dumbell Press
 

D. 7 sets of:

7 Ring-Rows

30s Rest!

 

Fredag 30 augusti

 

A. Repris på denna sucé

10 min warm up:
Partner up and altrernate between:
30s Shuffle Jogg
30s of each movement: Roll downs/Squat Hold/ Samsons stretch RS/ Samsons stretch LS/ Waiters Bow/ Squat Hold/ Arm swings/ Cossac Squats RS/ Cossac Squats LS/ Air Squats

 

B. Team WOD
AMRAP 30 min:
500 Row - 10 Shoulder touch+10 Jumps

20 KB Thrusters - Bar Hold

30 Banded Wood Chopper - Jump Rope

500m Ski-Erg - 5 Push-ups+20 Flutter kicks in hollow

200m Farmers Walk
10 Box Step-overs - Barbell Curls

Pass vecka 34

Publicerad Sunday, August 18, 2019 19:17

Måndag 19 augusti

 

A. Bygg upp ett tung set av:
1 Clean & 2 Jerk

 

B. "Team Jackie"
2000m Row (swith top of every minute)
100 Thrusters 20/15kg
60 Pull-ups

 

Tisdag 20 augusti

 

A. 3-4 set. Jobba i par. Byt när du gjort klart båda övningarna.
5 Ball-Slams
10 1-arm Band Rows

 

Focus on power

 

B. 3-4 set. Jobba i par. Byt när du gjort klart båda övningarna.
5 Vertical Ball Throw
10 Plyometric Pushups

 

Focus on power

 

C. 3-4 rounds, 30/30s On/Off
Splitsquats, different feet pos.
Broad Jumps

Zombie walks with push-ups
Grashopper

 

Onsdag 21 augusti

 

A. 3 set i par av:
5 Strict Pull-ups
5-10 Excentric Bar-Dips

 

B. 3 set i par av:
10 Seated straigh leg lifts (Pike pulses)

5 Muscle-up övergångar med gummiband

 

C. 3-4 rounds of:
5 Hanging Leg Raises

10 Hollow rock
10 Scapula Drop
10 Burpees

 

Torsdag 22 augusti

 

A. Establish a Heavy set of:
3 Backsquats
TC 10 min

 

B. E2,5M i 10 min
8 Backsquats @ 80% of A
1 Wall-Walk

 

C. 3 sets of:
5 UB rounds of:
3 Curls + 3 Press + Bent over Rows

Use dumbells. Partner up and rest when your partner works.

 

Fredag 23 augusti

 

A. 10 min warm up:
Partner up and alrernate between:
30s Shuffle Jogg
30s of each movement: Roll downs/Squat Hold/ Samsons stretch RS/ Samsons stretch LS/ Waiters Bow/ Squat Hold/ Arm swings/ Cossac Squats RS/ Cossac Squats LS/ Air Squats

 

"Team WOD"
AMRAP 30 min of:

20 Ball over shoulder
30 Wall-Balls
1000m Row

40 Sit-ups with Punches

50 Jumping Pull-ups

1000m Ski Erg

Pass vecka 33

Publicerad Sunday, August 11, 2019 17:08

Måndag 12 augusti

 

A. Establish a Heavy set of:

1 Clean & Jerk

B. For Time:
20 Clean & Jerk 60/40kg or 60% of A.

20 TTB/HLR
20 Burpees
20 Pull-ups

20 ca of a cardiomashine 

 

Tisdag 13 augusti

 

A. 3-4 sets of:
8 Windmill Side Lunges
8-12 Archer Row

 

B. EMOM 9 min
M1: 5 Atlas Stones
M2: 30s Walking Pushups
M3: 45s Farmers Walk

 

C. 4 rounds of:
30s Sidethrow Ball
30s Mountain Climbers
30s Switch Lunges
30s Rest


 

Onsdag 14 augusti

 

A. 4 sets of:
5 Half Getups left
5 Sitting Press left

5 Half Getups right
5 Sitting Press right

 

B. 4 sets of:
20 Kettlebell swings

20 Zombie Walks

 

C. 4 sets of:
10 Push-ups + 2 Skoulder Taps

20 KB Crunches

 

Torsdag 14 augusti

 

A. Establish a Heavy set of:
3 Backsquats
TC 10 min

 

B. E2,5M i 10 min
8 Backsquats @ 80% of A
5 Strict Pullups, 5s excentric

 

C. 3 sets of:
10 SidePlank Revers Flyes
10 Dumbell Curls
20-25 Jumping Pullups

 

Fredag 16 augusti

 

2 rounds with

2 min ON/2 min OFF

 

Row Mashine
Ski Erg

Air Bike

Clean & Press

Half Snatch
Ball over shouder
BBJO (Burpee Box-jump over)

Pass vecka 32

Publicerad Sunday, August 04, 2019 11:09

Måndag 5 augusti

 

A. 15-12-9-6-3 reps av:
Deadlift

Öka vikten varje runda. Första set startar med vikter på stången.

 

B. 3-6-9-12-15 unbroken reps of:
Burpees
Strict Pull-ups
Box-Jumps
Push-Ups

 

Onsdag 7 augusti

 

A. Heavy set of 3 reps:
D-Ball Thruster

 

B. 10 rounds for time of:

1 D-Ball Thruster (samma vikt som A)

5 D-Ball over shoulder (samma vikt)
200m Run (eller annan konditionsmaskin om du inte kan springa)
 

Torsdag 8 augusti

 

A. For time:

Check in: 15/12 cal of cardio machine
10-20-10 reps av:
Backsquats
Russian KBS

Check out: 15/12 cal of cardio machine

 

Fredag 9 augusti

 

A. EMOM i 9 min
M1: 4-6 Strict Pull-ups
M2: 15-30s Ring support
M3: 20s Hollow Hold

B. EMOM i 9 min
M1: 30-45s Bar Hold
M2: 10 Scapula Drop in Plank
M3: Sitting Straight leg lifts

 

C. 4 rounds of:
15 Ring-Rows
10 Single-Leg Squats, support by holding a ring

1 Perfect Wall-Walk

Pass vecka 31

Publicerad Friday, July 26, 2019 16:26

Måndag 29 juli

 

A. E3M 15 min
15-12-9-6-3 reps

Backsquat

Ring-Rows

Increase the load every set

 

B. Team of 2:
AMRAP 20 min of
50 Wall-Balls

100 Double-unders/Single-unders
200m Run

 

Split the reps but run together

 

Tisdag 30 juli

 

A. E3M 15 min
15-12-9-6-3 reps

Low Kettlebell Swings

Pushups

 

Increase the load every set

 

B. Work with a partner. One work, one rest.
4 rounds for speed of:
6 Ball over shoulder
6 Burpees

 

C. 3-4 reounds of:
30/15s ON/OFF
Battle Ropes
Ring-Rows

Switch Lunges
Hanging Leg Raises

 

Rest 1 min between rounds

 

Onsdag 31 juli

 

A. Heavy set of the complex:
1 Clean
2 Jerk
3 Front Squat

 

TC: 12 min
Warm up with empty bar before the workout starts.

 

B. "Strict Nicole"
20 min AMRAP of:
400m Run
AMRAP Strict Pullups

 

Score: Number of Pullups

 

Torsdag 1 augusti

 

A. "Team WOD"
Pick a cardio machine: Air-Bike, Ski-Erg or Rower
2 rounds for time:


2-minute handstand hold
30 cal of a cardio machine
2-minute plank hold
30 cal of a cardio machine
2-minute support on rings
30 cal of a cardio machine

 

Work with a partner. One work, one rest.

 

 

Fredag 2 augusti

 

A. E3M 15 min
15-12-9-6-3 reps

Deadlift

8 Lateral Burpees

 

B. 4 sets of:
8-12 Bent over Barbell Row
8-12 Dumbell Press

Rest 60s

 

C. 4 sets of:
8-15 Pushups
20 Jumping Pullups
Rest 60s

Pass vecka 30

Publicerad Friday, July 19, 2019 06:13

Passen denna vecka ser ganska lika ut men blir roliga utmaningar!
Lite löpning varje dag men väldigt kort distans och få varv.
Löpningen är viktig och se den som vila från styrkedelarna.

Givetvis kan ni byta ut löpningen mot en annan konditionsmaskin om ni måste,
Styrkedelarna ska vara tunga, men skala gärna vikterna. Särskilt övningen med 15 reps

Du ska dock inte klara den obruten. utan bryta varje set i ca 3-5 reps.

 

Måndag 22 juli 
 

3 rounds for time of:
400m Run
15 Thrusters 40/60kg eller 2x24/16kg Kettlebells
21 Sit-ups
 

 

Tisdag 23 juli 

 

3 rounds for time of:
400m Run
15 Tire Flips
21 Push-ups


Onsdag 24 juli 3 rounds for time of:

 

400m Run
15 Power Cleans 70kg/45kg eller D-Ball over shoulder 40/30kg
21 Hanging Leg Raises

 

Sälendagen 25 juli

Kl. 11.00 kör vi pass på Holmen i Sälen By.
Be there and bring your friends:)

På kvällen:

3 rounds for time of:
400m Run
15 Push Press 50/30kg
21 Step-Ups 

 

Fredag 26 juli

 

3 rounds for time of:
400m Run
15 Deadlift 113kg/75kg
21 Pull-ups

Pass vecka 29

Publicerad Friday, July 12, 2019 06:29

Måndag 15 juli 
Kvallspass 17.30 leds av ett par instruktörer från CrossFit Copenhagen.
Överaskning vad det blir.

 

Kl. 08.00-09.00

A. EMOM 21 min (7 set)
Min 1: 3-5 Backsquat (nybörjare siktar mot 5 reps eller gör 10 Gobletsquats)
Minut 2: 1 Perfekt Wall-walk
Min 3: 4-6 Strikta Pullups eller 4-12 Kipping Pullups

 

B. Växla mellan 2 konditionsmaskiner.
2 rundor.
90s SkiEr eller Rower
30s Rest
90s AirBike eller Hopprep (variera hoppningen eller tar mikropauser)
 

 

Tisdag 16 juli kl. 18.30

 

A. 3 sets of:
16 Walking-Lunges (Sandbag)
16 Ring-Rows
60s Rest

B. 3-4 rounds 40/20s ON/OFF
Tire Flips
Burpee Tire Jumps (plank version, straight arms and no chest to ground)
Sit-ups with boxing
Push-upsOnsdag 17 juli 
Kvallspass 17.30 leds av ett par instruktörer från CrossFit Copenhagen.
Överaskning vad det blir.

 

Kl. 08.00-09.00

Använd skivstång eller D-Ball (De tunga bollarna = Dead Ball)

A. E20s x 16 set
1 Squat Clean, ca 75% av 1RM

 

B. 5 rounds of:
300/400m Run (Row if you can´t run)
10 Double KB/DB PushPress (DB = Dumbell = Hantel)

 

Torsdag 17 juli kl. 18.30

Passet leds av ett par instruktörer från CrossFit Copenhagen.
Överaskning vad det blir.

 

Fredag 18 juli

Kvallspass 16.30 leds av ett par instruktörer från CrossFit Copenhagen.
Överaskning vad det blir.

 

Kl. 08.00-09.00

"The Chief"
5 x 3 min AMRAP of:

3 Power Cleans 40/60kg eller Ball over shoulder
6 Pushups
9 Airsquats


1 min rest between rounds.

Behöver du skala vikten så ta ca 65% av 1RM i Clean.
Pushups ska vara obrutna till 80%. Klarar du färre än 15 pushups på fötterna bör du göra dessa på knäna.

Pass vecka 28

Publicerad Friday, July 12, 2019 05:47

Måndag 8 juli

 

A. E2,5M i 10 min
1 Backsquat

 

B. For Time:
20 Heavy Strict Pullups
40 Heavy Pushups
60 Heavy KBS
 

 

Tisdag 9 juli

 

A. 3 set av:
8/8 BSS
5/5 Archer Ring-Rows

 

B. "Fight Gobe Bad"

 

Onsdag 10 juli

 

A. E20s x 16 set

1 GTOH (PC+PJ) 75% av 1RM

B. 5 rounds of:
100s Run
5 STOH (PJ) 65% av 1RM

 

Torsdag 11 juli
Inget pass

Fredag 12 juli

 

A. ”Team of 2 Wod”
4 min AMCAL SkiErg
4 min AMCAL AirBike
4 min AMCAL Rower
4 min AMRAP Tire Flips+Jump Throuhs 
4 min AMRAP Sandbag Throws
4 min AMRAP Sandbag Thrusters
4 min AMRAP Lateral Buddy Burpees

As short rest as possible between stations.

Pass vecka 27

Publicerad Wednesday, July 03, 2019 05:44

Måndag 1 juli

 

A. 1RM Clean & Jerk

B. 1RM Frontsquats

C. AMRAP Strict Pullups

Tisdag 2 juli
3D

 

Onsdag 3 juli
Boxning

 

Torsdag 4 juli
E2M 20 min
10 -->1 Marklyft. 

Höj vikten varje set.

Team: 100 Ball over shoulder, 100 STOH, 100 HLR

Fredag 5 Juli
Spring för Terese.

 

Small "Murph"
1600m Run
50 Pullups

100 Pushups

150 Squats

1600m Run

Pass vecka 26

Publicerad Saturday, June 22, 2019 00:00

Måndag 24 juni

 

A. EMOM 8 min
1 Clean & Jerk

 

B. E90s 9 min
2-3 FrontSquats
4-6 Strict Pullups, supinerat grepp

 

C. 5 min AMRAP of:
10 Hantel Ryck
5 Burpee Box-Jump
10 V-Ups

 

 

Tisdag 25 juni

 

A. 3 set av:
2x5/5 SplitSquats with Sandbag

5 Verical jump with 90d rotaion

 

B. 3 set av:
20 Shovel (Rotation Deadlift, rotate leg)
10 Cykel Sit-ups

 

C. 4 rundor. 40/20s

Sandbag Squat Cleans
Pushup+MC

Tire Flips

1-arm Row (Change arm after 20s)

 

Onsdag 26 juni

 

A. E90s i 9 min

1 Clean + 2 Hang Clean

 

B. 4 x 3min on/90s off

200m Run

AMRAP: 7 Hang Power Cleans + 5 Jerk + 2 Front Squats

 

 

Torsdag 27 juni

 

A. 4 sets of:
40m Walk with Heavy D-Ball, fronracked
Farmers Walk Around The Box
Kettlebell Clean & Press, bottom up

 

B. Fjällboxning:)
VI tränar på de 4 grundslagen. Jobbar i par samt gör roliga och svettiga drillar.

 

Fredag 25 juni
 

A. Välj ett lyft som du missat under veckan.
Du kan välja gårdagens A del.
 

"Team Outdoor Cindy"

20min AMRAP
5 Pullups
10 Pushups
15 Airsquats

Ni kör varannan övning. Passet körs utomhus om vädret är ok.

 

Pass vecka 25

Publicerad Sunday, June 16, 2019 10:31

Måndag 17 juni

 

A. EMOM 10 min
1 Clean & Jerk

 

B. E90s 10.30 min
2-3 FrontSquats
4-6 Strict Pullups, supinerat grepp

 

C. 7 rmin AMRAP of:
14 Ring-Rows
14s Box-Jumps
14 Sneda Sit-Ups

 

 

Tisdag 18 juni

 

Specialpass på kvällen! På dan hittar vi på något sköj.

Intro/Nybörjarpass Kickboxning!!
Testa - Boka dig - Instruktör från Trysil, Norge - Det blir kul!!

 

Onsdag 19 juni

 

A. EMOM i 10 min

1 Clean + 1 Hang Clean

 

A. 4 x 3 min AMRAPs, 1,5 min rest between rounds. 
Buy in:

AMRAP 1: 10 Power Clean
AMRAP 2: 5 GTOH (Ground to overhead)

AMRAP 3: 10 Push Jerk
AMRAP 4: 5 Thrusters


AMRAP "Cindy" laps

 

"Cindy" lap is: 5 Pullups, 10 Pushups, 15 Airsquats,

 

När klockan startar ska du först utföra din Buy in med skivstång.
Resten av tiden ska ni utföra så många reps som möjligt av Cindy.
Efter 3 min får du 1,5 min vila.
Nästa 3 min AMRAP gör du den andra Buy in, så du ska alltså göra alla 4 olika.
Du fortsätter med dina Cindy varv där du avslutade sist.

 

Score: Antal reps av Cindy.

 

Torsdag 20 juni

 

A. 4 sets of:
20m Walk with Heavy D-Ball
10/10 Strict KB Press

B.For Time:
1000m of a cardio machine, choose between the Rower, Ski-Erg, Air-Bike or Run

25 Ring-Rows
15 Box-Jumps
750m of a cardio machine
20 Ring-Rows
20 Box-Jumps

500m of a cardio machine
15 Ring-Rows
25 Box-Jumps

 

Midsommarafton

Det lär ju regna, så vi kör passet inomhus;)

 

"The Seven"

7 Rounds For Time
7 Handstand Push-Ups
7 Thrusters 60/40kg
7 Knees-to-Elbows
7 Deadlifts 110kg/75kg
7 Burpees
7 Kettlebell Swings 32/24kg
7 Pull-Ups

 

Självklart kan du skala vikterna samt skala HSPU.

Pass vecka 24

Publicerad Thursday, June 06, 2019 05:53

Måndag 10 juni

 

A. EMOM 10 min
1 Clean & Jerk

 

B. E90s 10.30 min
2-3 FrontSquats
4-6 Strict Pullups, supinerat grepp

 

C. 7 rmin AMRAP of:
14 Jumping Pull-Ups
14s Push-Up 2 Plank
14 Russian Swings

 

 

Tisdag 11 juni

 

A. 3 set i par.
Left side: 10 reps of 1-arm DB Clean + 1-arm OH Walking Lunges to other side of the Box (10m)
Right side: 10 reps of 1-arm DB Clean + 1-arm OH Walking Lunges to other side of the Box (10m)

 

Den som vilar från ovan utför Sit-ups med raka ben + Säteslyft under tiden den andre gör ena sidan.

 

B. 3 sets of:
12 Dumbell Rows
10 Landmine Rotations with Lunge

 

C. 2 rounds with 50s Work/50s Rest

 

Battlerope +  Sit-ups

 

Row

 

Ball over shoulder + Walk

 

 

Onsdag 12 juni

 

A. 4 x 4 min AMRAPs, 2 min rest between rounds. 
Buy in: 12/15 cal of: AirBike/Row/SkiErg/15 Burpees
AMRAP "Cindy" laps

 

"Cindy" lap is: 5 Pullups, 10 Pushups, 15 Airsquats,

 

När klockan startar har ni 4 min på er att först utföra 12/15cal på en konditionsmaskin/burpees
Resten av tiden ska ni utföra så många reps som möjligt av Cindy.
Efter 4 min får ni 2 min vila.
Nästa 4 min AMRAP väljer du en annan Buy in, så du ska allts&a