CrossFit har identifierat 10 fysiska egenskaper vars nivå bestämmer hur vältränad du är. 
Vi jobbar för att ständigt öka din nivå på var och en av dessa 10 egeskaper. Du är aldrig starkare än din svagaste länk! 
  

  1. Syreupptagningsförmåga. Kroppens förmåga att ta upp och transportera syre. 
  2. Stamina – uthållighet. Kroppens förmåga att lagra och använda använda energi. 
  3. Styrka. En muskels förmåga, eller flera musklers förmåga att tillsammans skapa kraft. 
  4. Rörlighet. Maximalt rörelseomfång i varje led. 
  5. Effekt. En muskels förmåga, eller flera musklers förmåga att tillsammans skapa maximal kraft under minimal tid. 
  6. Snabbhet. Förmåga att snabbt repetera en given rörelse. 
  7. Agility. Förmåga att snabbt ändra ett rörelsemönster till ett annat. 
  8. Koordination. Förmåga att kunna kombinera flera olika rörelser till en enda rörelse. 
  9. Balans. Förmåga att kunna kontrollera kroppens tyngpunkt i förhållande till underlaget. 
  10. Precision.